Skal din hund være en besøgshund?

TrygFonden Besøgshunde er et korps af frivillige hundeejere og deres hunde, som besøger udfordrede og sårbare mennesker på institutioner i Danmark. Du og din hund kan også være med.


`img:433884:300` Er der nogen, der gør en god gerning, så er det Trygfondens besøgshunde.

Ordningen går ud på, at frivillige stiller dem selv og deres hunde til rådighed for besøg på f.eks. plejehjem og hos mennesker, der af den ene eller anden grund har brug for omsorg og kontakt.

Fra 2010-2012 har ordningen været et samarbejde mellem TrygFonden og den enkelte kommune, men fra 2013 blev ordningen landsdækkende, så hundeejere såvel som plejecentre nu tilmelder sig selvstændigt og uafhængigt. Fra slutningen af 2014 er ordningen udvidet til også at være et tilbud til andre institutioner, fx bosteder for udviklingshæmmede og mennesker med erhvervet hjerneskade.

I forbindelse med opstarten af TrygFonden Besøgshunde blev eksisterende videnskabelig dokumentation fremsøgt, og da den viste sig at være både mangelfuld og af overvejende tvivlsom kvalitet, valgte TrygFonden at initiere og finansiere et forskningsprojekt, der skulle belyse og dokumentere effekten af ældre menneskers kontakt til hunde.

`img:433888:300` Forskningsprojektet blev ledet af seniorforsker Karen Thodberg fra Århus Universitet. Under titlen, ”Besøgshunde – virker de og hvordan”, undersøgte forskerholdet, om besøgshunde ifølge med en person har en positiv effekt på det mentale helbred og livskvaliteten hos ældre og demente beboere på plejecentre. Som kontrolbehandling brugtes besøg med en robotsæl og en ikke-interaktiv demensbamse.

De foreløbige konklusioner var, at besøgshunde til ældre og demensramte har en stor positiv effekt på personernes livskvalitet.

"Læs mere om ordningen og hvordan du kan deltage med din hund":http://www.besoegshunde.dk/

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner