Du er din hunds leder

Bliv en god flokleder


For at kunne blive en god flokleder i hundens øjne, er vi nød til først at forstå hvad der gemmer sig bag dette begreb. I enhver ulveflok, eller flok af vilde hunde er der et hierarki.

Den ulv eller hund som er øverst i hierarkiet kaldes alfa-uvlen eller floklederen. Kort fortalt er floklederen det individ i flokken, som har beføjelserne til at træffe afgørelse om hvad der skal foregå og hvornår. Blandt vilde hunde og ulve er det floklederen der træffer beslutningen om hvornår der skal jages, hviles, foregå sociale aktiviteter osv.

En flokleder har typisk en mage, som ligeledes er øverst i hierarkiet for tæverne. De er tit og ofte et ældre par, som i kraft af deres erfaring er meget kompetente til at lede flokken, og sørge for at den overlever på bedst mulig vis.

Modsat af hvad mange tror, er det ikke det fysisk stærkeste individ i flokken som bliver flokleder, men der i mod det mest intelligente. Det er heller ikke som mange ligeledes fejlagtigt tror, gennem hård dominans og konstant aggressivitet at floklederen forsøger på, og lykkedes med, at forblive flokleder.

Der er mange parametre som en flokleder skal opfylde, for at være egnet til at lede flokken. Selvfølgeligt skal han have en vis portion dominans i sig og være mentalt stræk, for overhovedet at have modet til at kravle op i hierarkiet. Dertil kommer, at han skal have evnerne til at holde ro i flokken så de dominans kampe der konstant foregår, aldrig udvikler sig til mere end lidt knurren, rejste børster og når det går hedt for sig markeringer af bid.

Ind i mellem sker det selvfølgeligt, at dominanskampene udvikler sig til regulære slagsmål, men det er absolut en undtagelse. Floklederen har som mange tror ikke ansvaret for at løse alle opgaver i en ulveflok. Der vil altid være individer som er specialister inden for bestemte områder, nogle er f.eks. gode til at jage og skaffe føde mens andre er gode til at skabe tryghed i flokken hvis denne udsættes for trusler. Floklederens ansvar er uddelegere de enkelte opgaver til det/de individer som er bedst til at løse de opgaver flokken står overfor.

Det samme gælder når fremmede ulve trænger ind på flokkens territorium. Det er ikke altid det er floklederen som tager ud for at jage dem bort, men ofte bliver der sendt en "spejder" ud for at se hvem og hvad det er. Kommer det i sidste ende til en egentligt kamp, så har floklederen selvfølgeligt ansvaret for at beskytte flokken mod overgreb. Det hænger mere sammen med at floklederen er et mentalt stærkt individ, og dermed kan modstå det pres som opstår i en sådan situation, end at han er den fysisk stærkeste.Kun i situationer, hvor floklederen udfordrers af et andet individ fra flokken, må floklederen klare sig selv.Blandt ulve og vild hunde er det sådan, at næsten lige meget hvilken adfærd en flokleder udviser bliver det accepteret af flokkens øvrige medlemmer.


"Husk lovpligtigt hundetegn":http://www.proftag.com
"`

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner