Vilkår og betingelser

Handelsvilkår på Gipote.dk (Petimo A/S, CVR-nummer: 37998753)

Det er en betingelse for alle køb på Gipote.dk, at du har læst og accepteret disse handelsbetingelser.
Brugerens markering af feltet "Jeg accepterer handelsbetingelserne", skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og Gipote.dk, hvorefter Gipote.dk og du er bundet af vilkårene.
Aftalen om tilkøb sker mellem en dig (annoncøren) og Gipote.dk (annonceformidler).

Betaling

Ved betaling accepterer du at Gipote.dk må trække det aftalte beløb, der er i overensstemmelse med den valgte ydelse, enten fra dit betalingskort eller mobilregning.
Så snart betalingen er gennemført vil ydelsen være synlig på Gipote.dk. Da annoncering starter straks efter betaling er der ingen fortrydelsesret for købet. Annonceringen løber i den angivne periode og kan ikke opsiges. Slettes en annonce eller bruger vil den resterende periode af ydelsen gå tabt.
Enhver form for online overførsel af penge sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og Gipote.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket.
Med henblik på at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger gemmer Gipote.dk således ikke dine kortoplysninger. Dette indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden.
Efter betaling af de valgte ydelser vil du modtage en kvittering for købet pr. mail eller SMS.

Priser

Kontaktpakken koster 0 kr. de første 7 dage og derefter 199 kr. pr. måned som bliver trukket automatisk indtil du afmelder dig. Det kan altid afmeldes og gøre under dine kontoindstillinger. Du kan opsige dit medlemskab allerede 24 timer efter oprettelse.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret for køb af tjenester og/eller ydelser på Gipote.dk. Så snart betalingen er gennemført, har levering fundet sted og ydelsen/ydelserne vises på Gipote.dk. Da annoncering starter straks efter betaling er der ingen fortrydelsesret for købet. Tjenesteydelsen er dermed modtaget og taget i brug af dig, hvorved ydelsen ikke kan tilbageleveres. Det betyder, at dit køb af ekstra synlighed på Gipote.dk ikke kan fortrydes. Ved din accept af disse almindelige vilkår accepterer du således samtidig, at fortrydelsesretten ikke gælder for dit køb af ekstra synlighed på Gipote.dk. Ønsker du ikke at fortsætte med dit produkt, skal produktet afmeldes inden det automatiske fornyelse.

Regler for annoncering

Når du køber ekstra synlighed på Gipote.dk er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce. Der må således ikke optræde forkerte eller vildledende oplysninger i annonceringen. Gipote.dk godkender alle annoncer og forbeholder sig ret til at rette eller slette annoncer med forkert eller vildledende indhold.
Ved enhver annoncering skal indholdet udformes i en god og sober tone, således at indholdet på ingen måde kan virke stødende eller krænkende. Det er f.eks. ikke tilladt at:

 • opfordre til ulovligheder
 • bringe racistiske kommentarer
 • bringe trusler om vold
 • bringe pornografisk materiale
 • chikane
 • bringe ærekrænkelser (injurier), uretmæssige beskyldninger m.v.
Gipote.dk kan uden varsel fjerne eller ændre alle oplysninger, der bryder med disse regler.

Udsendelse af e-mails til dig

Med din accept af disse vilkår giver du samtidig Gipote.dk din accept til at sende dig e-mails med oplysninger vedrørende ekstra synlighed, herunder f.eks. opdateringer, services, ophør og tilkøb af yderligere annonceringsperioder mv.

Aktivitet

For at få sine penge retur, kræves det selvfølgelig at profilen ikke har haft anden aktivitet siden købet af pakken. Det kan testes med det samme en anmodning om tilbagebetaling ønskes.

Betaling

Beløbet vil som oftest være tilgængeligt på din konto samme dag, såfremt din anmodning modtages inden kl. 16.00. Vi garanterer at du har dine penge på din konto senest 2-5 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

Ophør

Aftalen ophører, når perioden til den tilkøbte ydelse udløber eller annoncen slettes. Perioden vil altid fremgå ved bestilling og i den kvittering vi sender til din mail. Du kan til enhver tid slette din annonce på Gipote.dk, dette vil dog betyde at den resterende tid på annoncen og evt. tilkøb vil være tabt, da den resterende tid og tilkøb på annoncen ikke kan overføres til en ny annonce.

Spørgsmål

Alle spørgsmål, ønsker om hjælp og reklamationer kan stilles til følgende e-mail: kontakt@Gipote.dk

Ansvarsfraskrivelse

Gipote.dk formidler kontakten mellem sælger og køber og er ikke part i selve salget af et dyr/produkt/service. Gipote.dk yder ingen former for garanti eller forsikring i forbindelse med salg/køb. Det er sælger/købers ansvar at produktet/servicen lever op til beskrivelsen, samt behandlingen hos sælger foregår i henhold til aftale med sælger/køber.
Gipote.dk er ikke erstatningsansvarlig for de eventuelle tab, der måtte opstå i forbindelse med din benyttelse mv. af de tjenesteydelser Gipote.dk stiller til rådighed. Gipote.dk er herudover ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer, servere mv., eller ødelæggelse/beskadigelser/tab mv. af data i disse systemer, der bl.a. kan henføres til nedennævnte begivenheder uanset, at det er Gipote.dk, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Gipote.dk.
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Gipote.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Gipote.dk.
 • Andre forhold, omstændigheder og force majeure af enhver art, som er uden for Gipote.dk kontrol.

Ændring af vilkår

Gipote.dk forbeholder sig ret til med 14 dages varsel at ændre nærværende vilkår.
Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som du har registreret dig med på Gipote.dk og/eller offentliggjort på Gipote.dk.