Sandheden om hunde og kattekød

Hvor spiser man hunde og kattekød?
_Skrevet af Change For Animals Foundation – på dansk v/ Thaihunde.dk_

Ofte stillede spørgsmål om handlen med hunde- og kattekød.


*Hvor spiser man hund og kat?*
Hunde- og katte kød bliver spist i flere regioner i verden, inklusive en del af Rusland, Afrika og Latinamerika, men er langt mest udbredt i Asien, hvor man er mest bekymret om dyrenes velfærd, grundet det store antal hunde og katte, der tages ind fra gaden, er transporteret over lange afstande, blot for at blive slagtet på brutal vis. Også i Kina og Sydkorea avler man hunde intensivt for brug i kødhandlen.

Omtrent 10-20 millioner hunde bliver slået ihjel for mad hvert år i Kina alene, 5 millioner i Vietnam, 2 millioner i Sydkorea, 500,000 i Filippinerne og et ukendt, men stort antal i Indonesien. Udover det, anslår man, der hvert år bliver transporteret omtrent en million hunde illegalt fra Thailand, Laos og Cambodja til Vietnam, for at opfylde kravet på hundekød. Tallene er også høje for katte, med et anslået tal på mellem 100,000 og 4 millioner katte spist alene i Sydkorea og Kina.

*Hvor kommer hunde- og kattekødet fra?*
I mange af de lande, hvor hunde- og kattekød er populært, bliver dyrene ofte taget ind direkte fra gaderne, eller ved at stjæle kæledyr. Nogle ejere sælger deres kæledyr direkte til de handlende, men i andre tilfælde er det mellemmænd, hvilke job det er at stjæle hundene og kattene, der så sælger dem til de handlende eller restaurationerne.

I Sydkorea og Kina er dette meget normalt, men majoriteten er opdrættet intensivt på gårde, hvor der snildt kan være over 1,000 hunde.

Hvert år må millioner af hunde leve kummerlige tilværelser i horrible omgivelser, og ofte bliver deres mest basale behov ignoreret, heriblandt mangel på mad, vand og dyrlæge eftersyn, eller et rent leje at sove på dagligt. Denne mangel på forplejning til dyrene sker, så farmerne kan tjene maksimalt på dem. Talrige undersøgelser i industrien har dokumenteret, hvor afskyelige og ynkelige forhold de millioner af hunde lever i, der hvert år er opdrættet. Som et resultat af de trange forhold, uhygiejniske og stressfyldte forhold, i hvilke hundene bliver holdt, er sygdom og mentale lidelser ofte yderst udtalte, med mange hunde der udviser åbenlyse tegn på sygdom, depression, aggression samt unormal adfærd.
Efter hundene og kattene er blevet taget fra gaden, bliver de ofte transporteret over lange afstande, ofte på rejser der varer i dagevis. Under transporten er dyrene som oftest tætpakkede i bure hvor de ikke kan stå oprejst eller vende sig om. De er ofte syge og sårede og bliver ikke givet hverken foder eller vand på turen. Mange af dyrene dør undervejs, grundet kvælning, dehydrering eller hedeslag længe før de når deres endelige destination.

Deres rejse ender enten ved et slagteri, et marked eller en restaurant, hvor de bliver holdt i live til de købes. Metoden hvorved hundene og kattene slagtes varierer for lande, provinser, slagterier og restauranter. I Sydkorea er den eneste legale måde at aflive dyrene på, elektrisk stød, men hængning er ofte brugt som en del af rutinen. I Kina og Vietnam er hundene og kattene ofte bedøvet, ved at blive slået med en metal stang og så vil de forbløde fra et snit i struben eller lysken, eller smidt levende ned i store kar med kogende vand. I nogle tilfælde er behandlingen af dyrene før slagtning bevidst brutal, grundet den vildledte tro, at tortur af hunden eller katten før døden indtræffer, giver kød med bedre smag, fyldt med adrenalin.

*Kan hunde- og kattekød produceres på en human måde?*
Produktionen af hunde- og kattekød har hastigt udviklet sig fra et lille, traditionelt erhverv til en milliard-industri. Kommercialiseringen af hunde- og kattekød har resulteret i betydelige bekymringer når det drejer sig om dyrevelfærd, og det står klart fra beviser, fremskaffet hvert eneste år, at de millioner af hunde og katte der er involveret i denne handel, lider forfærdeligt gennem hvert stadie af handlen, fra fremskaffelse, til transport, til handel og slagteri.

Den hunde avl der tager sted i asiatiske lande lige nu viser, at hunde og katte ikke kan blive avlet på en human måde. Hunde er af sagens natur uegnede til den form for avl og kommerciel handel, grundet deres adfærd og psykiske behov. Hvis en kommerciel farm skulle imødekomme selv de mest basale behov af en hund, inklusive foder, vand, levevilkår og veterinær behandling, ville det ikke være levedygtigt, da prisen på hundekød ikke kan understøtte et så specialiseret produktions system.
Det samme ville gælde, hvis man ville introducere katte-avl.

Intet land i verden har udviklet et human måde at forsyne hunde og katte til menneskelig fortæring og de forskellige metoder der bruges til slagtning lader dyrene opleve forfærdelige lidelser. Derudover, eftersom intet land udtrykkeligt har legaliseret hunde og katte industrierne, så sker det enten illegalt, eller sker uden at være reguleret ordentligt.

*Er hunde- og kattekød en del af nogle ”kulturer”?*

I nogle kulturer bliver brug af hunde- og kattekød forsvaret som en traditionel del at ”kulturen”, men selv om fortæringen at dette kød kan have en lang historie i nogle områder, kulturer eller traditioner, kan det aldrig forsvare grusomhed.
I mange lande, heriblandt Kina og Filippinerne hvor hundekød engang blev spist som en del af lejlighedsvist kulturelle eller religiøse begivenheder, har produktionen formeret sig af kommercielle grunde; væk fra kulturelle grunde for at skabe en milliard industri.

I disse dage, som svar på en omfattende international fordømmelse, er praksis for at spise hunde- og kattekød blevet, langt mere end det nogensinde var, et symbol på national stolthed. Dette er især tydeligt i Sydkorea, hvor hundekød har fået denne lidet gode status, selvom der er meget lidt konsensus for den kulturelle relevans, eller oprindelse for at spise hundekød; hvor nogle argumenterer at det kun er sket i få generationer, efter at være blevet en fødevarekilde i 1950´erne, under Korea Krigen, hvor der var en national fødevaremangel.

I takt med at vores forståelse om dyrenes bevidsthed stiger, er det ikke længere muligt at ignorere deres velfærd i kulturens navn, eller acceptabelt at bruge tradition som en undskyldning for at retfærdiggøre grusomhed og lidelse. Kulturer er i konstant udvikling og tilpasning og således ændrer traditioner sig også. Enhver forandring der respekterer velfærd og forhindrer skade til et levende væsen bør omfavnes.

*Hvorfor mener nogen, at hunde- og kattekød har sundhedsmæssige fordele?*
Hunde- og kattekød bliver ofte spist grundet en opfattelse af sundhedsmæssige fordele. I Kina for eksempel, mener man at hundeknogler har anti-inflammatoriske evner, og bliver nogle gange brugt i stedet for tigerknogler som behandlingsmiddel mod gigt; derudover mener man at hundens penis og testikler vil øge viriliteten og kurere impotens.

Flere klassiske, medicinske tekster anbefaler hundekød til at styrke ånden samt støtte en i at komme sig efter sygdom, og det er i dag stadig normalt for læger, i nogle lande, at anbefale hundekød til patienter, der har fået en operation, grundet den opfattede helbredende virkning. Delikatesser omfatter poter, øjne, mave og testikler. Kattekød spises ofte som et afrodisika, eller for at afhjælpe gigt. I Sydkorea laves en væske eller ”juice” af hund eller kat, og indtages sommetider som en ”tonikum” for dets påståede healende egenskaber.

I Kina er hunde- og kattekød mest populært i vintermånederne, da det menes at have ”varmende egenskaber”. I kontrast mener man i Sydkorea, at hundekød har ”kølende egenskaber” og bliver primært spist om sommeren; specielt under boiknal eller bok dagene – de tre varmeste dage om sommeren – når hundekøds suppe (boshintang) er favoritten.
Der er dog intet videnskabeligt bevis der kan understøtte disse påstande og nyere forskning i leddegigt har påvist, kattekød ikke har nogen effekt i behandlingen af denne lidelse.

*Er der sundhedsrisici forbundet med hunde- og kattekød?*
Ja. I de senere år har der været en voksende opmærksomhed på, og bekymring for, de menneskelige helbredsrisici der er forbundet med alle stadier at hundekøds industrien. Undersøgelser har påvist at fremskaffelse, transport, slagtning og indtagelse at hunde kan være medvirkende til smitte af kolera, trichinella og rabies.

Det var en erkendelse af disse trusler der fik standset (?) hundekødindustrien i Filippinernes da der blev vedtaget mål om, at udrydde rabies i 2020, at den nationale Anti-Rabies Act of 2007 blev indført, for at forstærke den eksisterende 1998 Animal Welfare Act, hvilket forbyder handel med hunde for deres kød samt for at styrke af sanktioner af de der stadig forarbejder, slagter og spiser hundekød..

Derudover mener forskerne nu, at akut luftvejsyndrom (SARS) begyndte dets overgang fra menneske-til-menneske, i levende dyr i de kinesiske markeder, hvor bure, stablet højt med traditionelt avlede dyr, heriblandt hunde og katte var pakket side om side med vilde arter, som desmerdyr, slanger, muntjak og mange andre.

*Har nogle lande forbudt hunde- og kattekød?*
Modstanden mod produktion og forbrug af hunde- og kattekød er blevet stadig mere højrøstet som følge af stigende nationale og internationale bekymringer for dyrevelfærd, og de risici for menneskers sundhed i forbindelse med industrien; derfor har en række lande, hvor hunde- og kattekød engang var populært, forbudt slagtning og salg af hunde og katte til fortæring; herunder Hong Kong, Taiwan og Filippinerne. Desuden har lande som Tyskland og Schweiz forbudt kommerciel produktion af hundekød.

*Hvad gøres der for at løse problemet?*
Handlen med hunde- og kattekød forårsager intens grusomhed, og er et af de mest bekymrende problemer i sagen om dyrevelfærd, så det er afgørende at forhindre yderligere udvidelse af disse industrier og tilskynde landene til at forbyde produktion og forbrug af samtlige hunde- og kattekøds produkter.

Dyrebeskyttelses grupper over hele verden arbejder hårdt for at øge opmærksomheden, både blandt offentligheden samt regeringerne, på den dybtgående grusomhed og lidelse iboende handlen på hunde- og kattekød, samt på at fremhæve den betydelige risiko, disse industrier udgør for det menneskelige helbred.

*Ændrer folks holdninger sig?*
Meningsmålinger foretaget i Kina og Sydkorea tyder på, at som antallet af kæledyr hurtigt stiger, da stiger også offentlighedens forståelse og bekymring for dyrevelfærden, hvilket har reduceret forbruget af hunde- og kattekød, især blandt den yngre generation.
Rundt om i verden står folk op imod denne industri. I Kina for eksempel bliver lastbiler stablet højt med hundredvis af hunde og katte på vej mod restauranter, opsnappet og standset at de tydeligt berørte borgere der møder dem på deres vej. Flere hundekøds festivaler er for nylig blevet aflyst i både Kina og Sydkorea grundet offentlig protest. I 2011 blev en årlig hundekøds festival i Jinhua, Kina, som har været afholdt siden 1389, standset efter titusindvis af protestbreve, og i Sydkorea blev en hundekøds festival planlagt til den 1. juli 2011 i Seongnam city (hjem til Sydkoreas største hundekøds marked), aflyst som følge af en enorm folkelig modstand.

De, der bekymrer sig om dyrevelfærd på verdensplan, er stigende i antal, og de utrættelige individer der forpligter sig til at arbejde for en positiv forandring i deres eget land, bliver stadig mere højrøstede.

*Hvordan kan jeg hjælpe?*
Kultur eller tradition kan aldrig blive en undskyldning for dyremishandling. Hvis du er interesseret i dyr, bliv aldrig fristet til at prøve hunde- eller kattekød. - Hvorend det er tilgængeligt, vil det altid være et produkt af enorme lidelser til dyrene. Mens nogle lande endnu ikke har forbudt hunde- og kattekød, bedes du rapportere det til en lokal dyrebeskyttelses organisation, hvis du kan se kødet til salg i lande, hvor industrierne er ulovlige, såsom Hong Kong, Filippinerne og Taiwan. Hvis du ønsker at se en ende på produktionen af hunde- og kattekød rundt om i verden, kan du overveje at donere til en velgørende organisation, der fører en kampagne for at gøre dette til virkelighed.


Nogle velgørende organisationer om emnet kan nævnes:
Thaihunde (http://www.thaihunde.dk);
Soi Dog Foundation (http://www.soidog.org);
Change for Animals Foundation (http://www.changeforanimals.org);
Animals Asia Foundation (http://www.animalsasia.org/);
Network for Animals (http://www.networkforanimals.org/);
Humane Society International (www.hsi.org);
Coexistence of Animal Rights on Earth (http://www.careanimalrights.org/);


Skriv en kommentar herunder.

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner