Hundeopdrættere skal have tilladelse af Fødevarestyrelsen

Alle, der driver erhvervsmæssig handel med eller opdræt af hunde i Danmark skal sørge for, at indhente tilladelse fra Fødevarestyrelsen.


Det kræver en tilladelse fra Fødevarestyrelsen at opdrætte og handle med hunde. Ikke alle kender reglerne, og derfor indleder Fødevarestyrelsen nu en oplysningskampagne.

`img:349582:300`

​Alle, der driver erhvervsmæssig handel med eller opdræt af hunde i Danmark skal sørge for, at indhente tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen indleder nu en oplysningskampagne for at sikre, at hundekenneler og hundeopdræt kender reglerne og ansøger om tilladelse til at drive erhvervsmæssig handel med eller opdræt af hunde. Og dermed bliver omfattet af kontrol med virksomhedens indretning og dyrevelfærd.

*Søg om tilladelse hos Fødevarestyrelsen*
Nye i branchen – eller dem, der ikke tidligere har ansøgt om tilladelse til at drive erhvervsmæssig handel med eller opdræt af hunde – skal indsende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen har blandt andet brug for oplysninger om antallet af hunde, antal kuld og hvilke racer samt en tegning af virksomhedens indretning.

*Hvem er omfattet af loven?*
Erhvervsmæssig handel med hunde er; erhvervelse af hunde med videresalg for øje, og ved erhvervsmæssig opdræt af hunde forstås opdræt, hvor der med anvendelse af tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt.

Hundepensioner og hundeinternater, hvor der holdes mindre end fire hunde ad gangen er ikke omfattet af reglerne.


"Ansøgningsblanket findes her":http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ansoegning-om-tilladelse-til-hundekennel-eller-erhvervsmaessig-handel-med-hunde.aspx

"Husk det lovpligtige hundetegn. Klik her":http://www.proftag.dk

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner