Hjælp til internatet i Nuuk

Jeg tillader mig at sende jer et Forbønsbrev med det formål at få genetableret det nu lukkede Dyreinternat i Nuuk.


Jeg blev noget overrasket, da jeg fra Susanne Markdal, formand for Dyrenes Venner i Grønland og leder af Inernatet i Nuuk, erfarede, hvad der var sket, nemlig lukningen af Grønlands eneste dyreinternat. Etableret i Nuuk under Grønlands første og eneste dyreværnsforening i 1996.

Det er helt uforståeligt, at de grønlandske offentlige myndigheder lukker Internatet - stedet for forladte og værgeløse dyr. Noget må kunne gøres. Så hjerteløs kan ingen da være, at dyrene i Grønland ikke skal have et sted at komme hen, når de er kasseret af deres mennesker. Mennesker, der ikke tager deres ansvar alvorligt og passer på deres dyr. Dyr som de selv har valgt at holde. Dyrene kan ikke tage ansvar for dem selv. Det er ikke dem, der har valgt deres eksistens - det er os mennesker. Vi er blot ikke dygtige og gode nok til det. Derfor er det så vigtigt med et Dyreinternat i Nuuk.

Jeg har svært ved at finde ord for, hvad jeg mener om myndigheder, der i år 2008 nedlægger et velfungerende - og det eneste af sin slags - dyreinternat og dermed tillader:

 • Skamskydning af værgeløse hunde og katte, der af nød er tvunget til at fouragere tæt på de mennesker, der har overladt dem til deres skæbne.
 • En for hundene evig flugt væk fra en mere eller mindre kompetent hundefanger (et ord der knap nok findes i det danske sprogbrug i dag).
 • At menesker stiltiende ser til, når hundene i den lange, kolde og mørke vinter kæmper en ulige kamp for at finde et varmt sted at sove.
 • At mennesker - efter de har kasseret en eller flere hvalpe eller killing, har mulighed for igen og igen at anskaffe sig nye dyr, der igen bliver kasseret og overladt til et liv i armod og lidelse.


Et kort tilbageblik på noget af det værdifulde og respekterede arbejde Dyrenes Venners Internat i Nuuk har gjort for dyrene og det grønlandske samfund, siden det blev etableret i 1996, skal kort gengives her:
 • Internatet har fået dyrevelfærd på dagsordenen i Nuuk og i Grønland. Alle myndigheder - fra politi til præst - ved at også i Grønland, skal man tage hånd om dyr i nød.
 • Internatet har, i form af undervisning og oplysning, udbredt kendskabet til dyreinteresserede
  mennesker i, hvad det kræver at være ejer af dyr.
 • Internatet har undervist i fx hundetræning, hundeadfærd og agility.
 • Internatet har rådgivet - fra kyst til kyst, fra nord til syd om stort og småt i alt, hvad der vedrører det at have kæledyr.
 • Internatet har fungeret som værested for et utal af børn og unge mennesker, der har haft brug for et sted at være. Samtidig har de lært at holde af dyr, at omgås dyr, at respektere dyr og at behandle dem med kærlighed og værdighed. Til stor glæde har Internatet stadig kontakt med mange af disse børn og unge, som nu er voksne.
 • Internatet har gennem årene haft et godt samarbejde med Nuuk kommune bl.a. omkring store kobler af hunde, der strøg gennem byen og lavede ravage samt om den vilkårlige ned- og skamskydning af løsgående hunde og katte.


Skal dette enestående, store og helt frivillige arbejde så blot lukkes og slukkes? Ja, det skal det.
For Nuuk kommune har den 28. oktober 2007 sendt en opsigelse af arealtildelingen til Dyrenes Venner i Grønland, som driver Dyreinternatet. Der skal bygges boliger på Dyreinternates område pr. 1. maj 2008. Efter flere møder med Nuuk kommune har Internatet så endelig fået lovning på et permanent areal til Dyreinternatet et andet sted i kommunen.

Men, flytningen af dyreinternatets nuværende bygninger vil koste ca. 800.00,- kr. Der er tale om gamle bygninger, der er i en meget dårlig stand, og som sandsynligvis ikke vil kunne holde til en flytning. Derfor er der brug for en langtids holdbar løsning. Den indebærer bygning af et nyt Dyreinternat på det areal, som Nuuk kommune har stillet til rådighed. Et nyt og tidssvarende Dyreinternat i Nuuk budgetteres til 3.000.000,- kr.(Budgettal er udarbejdet af Dyrenes Venner i Nuuk).

På nuværende tidspunkt har Nuuk kommune i budgettet for 2008 valgt at afsætte 500.000,- kr. til projektet.

Da Dyrenes Venner i Grønland - Internatet i Nuuk har brug for al den økonomiske bistand, de kan få til at genetablere Internatet for værgeløse og mishandlede dyr, beder jeg om, at I på redaktionen vil være med til at hjælpe Internatet med fortsat at kunne hjælpe dyrene. (I må hjertens gerne bruge dette brev eller dele her af, som I synes). Hvis der ikke skaffes penge nok til det nye dyreinternat, bliver det lukket helt. Lukket og slukket for Grønlands eneste dyreværnsforening. Dyrene bliver overladt til sig selv og den gamle ordning med tilfældig neskydning af dem på gader og stræder.

Mine tanker vil i så fald rette sig stærkt mod det samfund i nord, der ikke evnede at fjerne dyrs
lidelser. Jeg vil fremover tænke på det grønlandske samfund som et samfund, hvor mennesker påfører dyr lidelser som en accepteret handling. Det er et samfund, hvor værdierne er i forfald. Mennesket mister i dyremishandlingen sin værdighed, og jeg har svært ved at tro, at det menneske, der påfører dyr lidelser eller ikke afhjælper dyrs lidelser, er et godt menneske. Selv om det at være god mod dyr, ikke er det samme, som at man så er et moralsk og samvittighedsfuldt menneske.
Men så galt går det selvfølgelig ikke. Jeg stoler og håber på, at også Sermitsiaqs medarbejdere vil være med til at støtte op om Nuuks nye Dyreinternat.
Arealet, hvor Internatet ligger nu, skal være ryddet senet 1. maj 2008, så jeg håber, I har mulighed for hurtigt at yde din hjælp og støtte.


"Husk lovpligtigt hundetegn":http://www.proftag.com
"`
0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner