Kommer hunden, når du kalder?

Læs med her, og bliv klogere på hvordan du får hunden til at komme


`img:301746:640`


Kommer hunden, når du kalder?

_Af eksamineret adfærdsrådgiver Helle Lenschow, www.nemokatoghund.dk _

I rigtig mange situationer er det en fordel, at din hund kommer, når du kalder. Der findes ingen nemme genveje til indkaldstræning. Vejen frem er målrettet træning. Her følger en måde at træne indkald.

*Generelle råd*
- Skæld aldrig ud, hvis din hund ikke kommer – gå i stedet roligt hen og hent hunden ved at sætte en snor på den, så den ikke får succes med at selvbelønne sig via omgivelserne.
- Beløn med rigtig gode godbidder hver gang, hunden kommer, når du kalder.
- Beløn også hunden for selv at tage kontakt/tjekke ind hos dig/se på dig uden for på ture.
- Reserver nogle ekstra gode godbidder kun til denne træning, vælg nogle som har ekstra høj værdi for hunden. Vælg flere slags – fælles for dem er, at de alle er af topkvalitet set med hundens øjne.
- Den eneste måde at lære hunden at komme, når du kalder, er at lære hunden, at det kan betale sig. Det handler om at motivere hunden, så den vælger dig i stedet for alt det andet i miljøet, der lokker.
- Tag en lang line på hunden, så den ikke kan stikke af, mens du træner dette uden for.
- Det er ikke meningen, at du skal trække i linen. Den er et nødstop, som er nødvendig, da hunden ellers kan få succes ved at løbe væk.
- Anvend altid den samme kommando. Sig ikke ””Her”, ”Kom Her”, ”Herhen” eller bare ”hundens navn”. Vælg et indkaldsord, som du/andre i familien altid bruger konsekvent.
- Undgå at bruge indkaldsordet i en vred tone.
- Vælg et indkaldsord, som du aldrig bruger i andre sammenhænge. ”Kom” er ikke altid det bedste valg, da vi tit siger det til hunden i mange andre sammenhænge i dagligdagen.


*Selve træningen*
Selvom du mener, at din hund allerede kan nogle af disse ting, er det en fordel at gå hele proceduren igennem fra start til slut. Så er du sikker på, at din hund lærer indkaldet korrekt.

*Navn*
- Start med at lære hunden, at dens navn er lig med noget rart.
- Sig navnet og giv hunden lækre godbidder lige efter
- Gentag 5- 10 gange
- Hold en pause
- Sig hundens navn, når den ikke i forvejen ser på dig
- Ser hunden op i forventning, så beløn massivt med *lækre godbidder*
- Brug aldrig navnet i en vred tone

*Indkald indenfor*
- Præsenter indkaldsordet – for eksempel en fløjte – når hunden er lige ved siden af dig/tæt på, og giv den herefter en masse ros og ekstra lækre godbidder.
- Når hunden forbinder indkaldsordet og sit navn med noget rart – nemlig mad – kan du begynde at kalde på den i hjemmet, når den er optaget af andre ting og ikke er tæt på dig.
- Lad også en hjælper holde hunden og gå få skridt væk – sig indkaldsordet – hvis hunden kommer, så beløn den massivt.
- Øg gradvis afstanden mellem hjælperen/hunden og den, der kalder hunden ind.
- Hvis hunden ikke kommer, så er du gået for hurtigt frem – træn i stedet med færre forstyrrelser og gå et par trin tilbage i træningen.
- Start med forstyrrelser, som hunden har lettest ved at give slip på.
- Sørg for succes. Kald kun, når du er sikker på, at hunden kommer. Ellers så hent den med det samme i stedet.
- Kald kun en gang hver gang. Ellers lærer du hunden at tælle i stedet for at komme første gang
- Hvis du kan se, at hunden i forvejen er på vej hen mod dig, så brug indkaldsordet og beløn hunden massivt, når den alligevel ankommer.

*Uden for i snor*
- Når hunden kan komme til dig, når du kalder i hjemmet, så kan du flytte træningen til uden for i snor.
- Start igen med at sige hundens navn og indkaldsordet, mens hunden er helt tæt på og beløn den herefter hos dig. Gå hele proceduren, som du har arbejdet med i hjemmet, igennem forfra igen – nu blot uden for.
- Gradvis øger du sværhedsgraden ved at kalde på hunden, når den er optaget af andre ting. Det kan være at snuse, hilse på en person osv. Denne del bør først bygges på, når du er sikker på, at hunden kommer i alle andre, nemmere situationer
- Hvis hunden ikke kommer, så hent den, og gå et par trin tilbage i træningen.

*Uden for uden snor*
- Når hunden kommer hver gang, kan du tage snoren af og gentage træningen, som beskrevet herover, uden snor.
- Her går du igen tilbage i processen og starter forfra med at præsentere indkaldsordet, mens hunden er tæt på dig, hvorefter du belønner massivt.
- Gradvis kan du øge kravene, men sørg for 100 % succes - har du ikke det, er du gået for hurtigt frem og må gå nogle trin tilbage i træningen og starte der.God fornøjelse med træningen!

Skriv din kommentar herunder

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner