Store hunde får mere simple regler

Muligheden for at medbringe store hunde i Movias busser udvides, når reglerne på området harmoniseres i Movias tre takstområder fra 1. juni.


`img:250105:300`

Reglerne bliver mere ensartede og lettere at forstå, og i Hovedstadsområdet får kunderne udvidet mulighed for at tage hunden med på busrejsen. Det er resultaterne af nye rejseregler, som Movias bestyrelse besluttede torsdag.

”Ændringen betyder, at det som udgangspunkt bliver tilladt at medbringe hunde i snor i alle Movias busser bortset fra A-busser. I Hovedstadsområdet er det således en forbedring for hundeejerne, der hidtil har været afskåret fra at tage større hunde med på buslinjer med linjenummer under 80, bortset fra enkelte linjer på Amager”, siger centerchef Anders Due, Trafikselskabet Movia.
I Syd- og Vestsjælland samt på øerne betyder ændringen i rejseregler, at større hunde ikke vil kunne medbringes på de nye A-buslinjer i købstæderne. På alle andre linjer er hunde derimod velkomne.

*Dyrefrit område*
Som noget nyt, bliver forreste halvdel af alle Movias busser dyrefrit område, så passagerer, der medbringer dyr, skal gå til den bageste halvdel af bussen, når de er steget på. Passagerer med allergier får dermed mulighed for at begrænse kontakten med dyr.
Af hensyn til det store antal rejsende indføres der spærretid for store hunde i myldretiderne på de 13 centrale takstzoner i og omkring København, men med den ene undtagelse bliver reglerne ens og overskuelige i alle Movias busser.

*Lyttet til interessenter*
”Movia har i forbindelse med regelændringen været i kontakt med interessenter fra blandt andet kommuner, busoperatører og Dansk Kennel Klub. De nye regler tager videst muligt hensyn til alle parter uden at gå på kompromis med ønsket om ens og gennemskuelige regler om muligheden for at medbringe hunde”, siger centerchef Anders Due, Trafikselskabet Movia.
Det understreges, at service- og førerhunde også fremover kan medbringes gratis på alle Movias busser.
Mindre hunde kan ligeledes medtages gratis, hvis de transporteres i taske eller bur.

*Reglerne bliver som følger:*

*Større hunde*
Større hunde kan medbringes i alle lokalbanetog og busser. De kan dog ikke medtages i A-busser, og det gælder på alle tidspunkter af døgnet. De kan heller ikke medtages i andre busser i Storkøbenhavn i zonerne 1 - 4, 30 - 33 og 40 - 44 i myldretiden mellem kl. 7.00 – 9.00 og mellem kl. 15.30 – 17.30.
Ved større hunde forstås hunde, som ikke kan transporteres i en taske, et bur eller lignende.
Større hunde kan kun medtages, hvis buschaufføren eller togpersonalet vurderer, at hunden ikke er til gene for de øvrige passagerer.
Hver passager må kun medtage én større hund, og denne skal være i snor og under passagerens kontrol.
For hunden betales børnepris.

*Fører- eller servicehunde*
Fører- eller servicehunde, som bærer symbolet ”manden med den hvide stok” eller ”hundehoved og hånd”, kan altid medbringes i alle busser og lokalbanetog. Det gælder også servicehunde, som bærer ID-vest forudsat, at passageren kan fremvise særligt ID-kort. Fører- eller servicehund kan medtages gratis.

*Læs også*: "At rejse med din hund":http://www.gipote.dk/hunde-artikler/39-At-rejse-med-hund

*Små hunde og andre mindre dyr *
Små hunde, katte, fugle og andre mindre dyr kan medtages gratis, men skal være anbragt i en taske eller bur og forblive deri under hele rejsen.

Stk. 4. Hensyn
Passagerer med dyr skal vise særligt hensyn over for øvrige passagerer. Den forreste halvdel af bussen er dyrefrit område. Hvis dyret er til gene, kan buschauffør eller togpersonale afvise eller bortvise passager og dyr.

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner