DogCamp - noget for dig?

Læs med her, og find ud af hvad DogCamp egentligt er.


Hundens Tarvs Dog Camp er en forlænget weekend med sjov og lærerig underholdning for hele familien, med hunde, børn og voksne. Camp’en starter torsdag ved frokosttid og slutter søndag, ligeledes ved frokosttid. Undervejs er der masser af aktiviteter. Eksempler på aktiviteter fra tidligere Dog Camps er: Agility, lydighed, klikkertræning, hundesjov, opvisninger, rally, foredrag, konkurrencer, gåture, hyggeaftener med fællesspisning og meget meget mere. Kort sagt: Dog Camp er aktiv ferie for hunden, hvor menneskerne får lov at være med.

`img:242252:300`

*Konceptet*
Det er indlysende, at hunden ikke kan lære en ny disciplin på blot nogle få timer under en Dog Camp. Men det er heller ikke meningen. Ideen er, at hunde og hundeførere får lov til at smage på nye aktiviteter, eller de kan hygge sig og øve kendte discipliner i samvær med andre. Desuden kan mere trænede hunde få lejlighed til at prøve kendte øvelser, men med en anden instruktør, end de er vant til, som måske har nye ideer og metoder.

Konceptet for Dog Camp er baseret på, at hunden må være med til alt der foregår på pladsen. Uanset om det er opvisning, foredrag, fællesspisning eller andet. Hunden er altid velkommen. Erfaringen fra tidligere år er, at det fungerer glimrende, når blot deltagere, arrangører og instruktører er indstillet på at tage lidt hensyn til hinanden.

Vi garanterer at deltagerne har nogle meget trætte hunde når Dog Camp slutter søndag midt på dagen.
Oven i hundeaktiviteterne arrangeres der fælles spisning morgen, middag og aften, og om aftenen er der underholdning og fælles hygge for børn og voksne samt hunde.

Det er naturligvis frivilligt hvor meget eller hvor lidt man deltager i de forskellige aktiviteter.

*Overnatning*
Siden 2010 har Hundens Tarv haft et samarbejde om overnatning med Grønnehave Strand Camping ved Nyborg. Pladsen er smukt beliggende på et areal der skråner ned imod Storebælt. Og hunde er særdeles velkomne på Grønnehave Strand Camping. Udover de almindelige campingmuligheder, har pladsen et mindre antal hytter til udlejning. Disse bliver dog meget hurtigt udlejet, men man kan eventuelt blive skrevet på venteliste.
Dog Camp deltagerne ligger samlet på pladsen, så der er mulighed for fælles hygge med hinanden og hundene.
Dog Camp pladsen
Dog Camp foregår på et kommunalt areal som er umiddelbar nabo til Grønnehave Strand Camping. Det er således let at komme frem og tilbage imellem Dog Camp pladsen og campingpladsen.

På Dog Camp pladsen findes informationstelt, også kaldet Hundens Tarvs telt, fællestelt til foredrag, fællesspisning med mere og et aktivitetstelt hvor der er mulighed for yderligere aktiviteter. Endvidere findes der tre store træningsringe, som er adskilt af høje træhegn, så parallelle aktiviteter ikke forstyrrer hinanden.

*Instruktørerne*
Instruktørernes arbejde under Dog Camp kan betragtes som deres bidrag og støtte til Hundens Tarvs formål. Alt arbejde i Hundens Tarv udføres af ulønnede frivillige. Og det er den del af konceptet, at Hundens Tarv heller ikke tilbyder instruktørerne honorar for deres bidrag. Dog betales transport (offentlig transport, brobillet, kørsel eller lignende). Kørsel betales efter statens lave takst. Endvidere er instruktører velkomne til at deltage gratis i fællesspisning, og det øvrige fællesskab.

Instruktørerne er endvidere velkomne til at reklamere for egne forretninger og aktiviteter ved skiltning eller boder på pladsen. Instruktørerne optages på Hundens Tarvs sponsorliste, hvilket vil sige, at der reklameres på hjemmesiden og ved Hundens Tarvs øvrige deltagelse i arrangementer året igennem.

Som hovedregel benyttes der kun instruktører med en formel instruktøruddannelse. I enkelte tilfælde kan det dog forekomme, at vi benytter en ikke uddannet instruktør som gennem egne hundeaktiviteter, har en ganske særlig baggrund for at instruere et kursus.
Instruktørerne bør være opmærksomme på, at vi på forhånd kun kender ganske lidt til deltagernes hunde. Vi forsøger at lægge holdene så de er så homogene som muligt, både hvad angår træningstilstand og størrelse. Men det kan være meget vanskeligt, da vi jo ingen kontrol har, over hvilke hunde der tilmeldes, ellers deltagernes egen bedømmelse af hundene.
Vi beder om, at instruktørerne møder senest cirka en halv time før deres kursus begynder. Så kan vi aftale de sidste detaljer og endvidere præsentere instruktøren for deltagerne. Vi beder endvidere om, at instruktørerne overholder tidsplaner med mere, af hensyn til effektiv og vellykket afvikling af Dog Camp.

*Sponsorer*
Hundens Tarv modtager gerne sponsorgaver i forbindelse med Dog Camp. Vi mangler alt hunderelateret til brug som præmier i lotteri og konkurrencer, samt til salg. Vi respekterer naturligvis sponsorernes ønsker til, hvordan sponsorgaver bruges.
Sponsorer optages naturligvis på Hundens Tarvs sponsorlister, med reklame på hjemmesiden og ved øvrige arrangementer. Vi lægger gerne sponsorernes eget materiale, såsom foldere, visitkort og andet, frem ved vores arrangementer.

"`img:242906:600`":http://www.proftag.dk

*Deltagerne*
Deltagerne i Dog Camp er meget forskellige. Det kan være enlige med en enkelt hund, eller det kan være familier med voksne, børn og flere hunde. Og hundenes forudsætninger er lige så forskellige. Der hvalpe og voksne hunde af vidt forskellige racer og krydsninger. Alle hunde er velkomne. Den brede sammensætning stiller krav til alle om fleksibilitet og gensidige hensyn til andre. På pladsen gælder der et sæt enkle og naturlige regler som alle er gjort bekendt med. Og alt personale plus en pladsbetjent, der har det som særlig opgave, holder løbende øje med at alt går rigtigt til.
Erfaringen viser, at langt de fleste er positive, overholder de bestemmelser der er, og udviser den fleksibilitet der er nødvendig.

*Boder*
Forretninger, som ikke i øvrigt tilbyder Hundens Tarv og deltagerne instruktion eller ydelser under Dog Camp, er velkomne med deres bod på Dog Camp pladsen. Det koster normalt deltagergebyr. Eneste krav er, at deres salg skal være relateret til hunde, og må ikke indeholde produkter eller ydelser, der strider imod Hundens Tarvs idegrundlag. For eksempel på der ikke sælges pighalsbånd, stødgivere eller tilsvarende. Hundens Tarv kan ikke garantere omsætning.

Yderligere oplysninger


Hundens Tarv
Gyvelvej 17
4200 Slagelse
Telefon 6070 4152
info@hundenstarv.dk
www.hundenstarv.dk

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner