Nu bliver det nemmere at få din bedste ven med til Sverige

Nye regler omkring Indførsel af hund til Sverige


Til og med udgangen af 2011 gælder særlige regler for indførsel af hunde til Sverige. Reglerne finder du her.
Fra 1. januar 2012 ændres reglerne.

*Regler gældende til og med udgangen af 2011 ved indførsel af hunde og katte til Sverige:*

Id-mærkning med mikrochip eller en letlæselig tatovering. Skal ske inden eller samtidig med første vaccination mod rabies.

Dyrene skal ledsages af et pas udfærdiget af en autoriseret dyrlæge.

Vaccination og revaccination mod rabies i henhold til anbefalingerne fra vaccinens forhandlere og brug af en vaccine godkendt af WHO. De svenske myndigheder kræver at primær vaccinationen først gives, når dyret ér tre måneder gammel. Vaccination før tre måneders alderen anses for ugyldige.

Rabiesantistoftitertest på mindst 0,5 IU/ml. Denne test skal tages mindst 120 dage efter den seneste rabiesvaccination og udføres på et EU godkendt rabieslaboratorie. Det er ikke nødvendigt at gentage en rabiesantistofmåling, hvis dyret er rabiesvaccineret inden udløbet af den forrige vaccinations gyldighedsperiode.

Hunde og katte, der skal til Sverige, skal ormebehandles mod bændelorm (Echinococcus spp.) af en dyrlæge. Det anvendte præparat skal indeholde praziquantel eller epsiprantel, i løbet af de sidste 10 dage før indførslen. Dokumentation for ormebehandling kan enten skrives i passet eller på én af de to 'intyg' (På dansk: Blanketter), som det svenske Jordbruksverket har udarbejdet. Blanketterne kan downloades fra linkene til højre herfor.

Pendlere mellem Sverige og Danmark kan med fordel anvende fyraveckorsintygget (På dansk: fireugersblanketten).

Dyret skal ledsages af både pas og blanket, med mindre alle oplysningerne er anført i passet.

Indførslen skal anmeldes til de svenske toldmyndigheder umiddelbart efter indførslen.

Indførsel af hunde og katte under tre måneder
Den, som måtte købe en hvalp eller killing i Danmark, og som vil indføre den til Sverige skal søge om dispensation hertil hos Jordbruksverket.

*Kravet om rabiesantistoftitertest og ormekur falder bort fra 1. januar 2012.*


Fra 1. januar 2012 ændres indførselsreglerne til Sverige
Kravet om rabiesantistoftitertest og ormekur falder bort fra 1. januar 2012.

Det vil sige, at danske hunde og katte, som skal til Sverige fra 1. januar 2012, skal leve op til følgende:

Gyldig id-mærkning
Gyldig rabiesvaccination - Obs, vær opmærksom på, at svenskerne kun accepterer dyr, som tidligst er vaccineret mod rabies, når de er 3 måneder gamle, og de kan først indføres, når der er gået 21 dage efter den første vaccination.
EU Kæledyrspas

Kilde: Fødevarestyrelsen

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner