At rejse med hund

Hvad skal man huske når man skal rejse med sin hund. Tjek reglerne her på Gipote.dk før du rejser..


Regler når du skal rejse med din hund.ID-mærkning er vigtig

Hvis du skal ud at rejse med din hund er det vigtigt, at du får den mærket med en entydig individuel mærkning, en såkaldt ID-mærkning. En ID-mærkning kan enten være en mikro-chip eller en letlæselig tatovering, f.eks. en øretatovering.Fra 3. juli 2011 vil det kun være en mikrochip, som kan accepteres som en korrekt ID-mærkning.Rejse fra Danmark

REJSE FRA DANMARK TIL EU-LANDE

3. juli 2004 trådte fælles EU-regler for rejse med hunde, katte og fritter i kraft. Det betyder, at indførselskravene er ens i alle EU-landene, dog med udtagelse af Irland, Malte, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Hvilke lande er EU-medlemslande?Indførselskravene til Irland - Malta - Sverige - Det Forenede KongerigePas og rabiesvaccination

Foruden ID-mærkningen, skal dyret have det blå EU pas til selskabsdyr. Passet udstedes af din praktiserende dyrlæge og er kun gyldigt, hvis det fremgår, at dyret er vaccineret mod rabies (hundegalskab), og dyrlægen har underskrevet og stemplet det.Mere om rabies.

Det er vigtigt at seneste vaccinationsdato ikke er ældre end den dato, hvor dyret er blevet ID-mærket. Hvis vaccinationsdatoen er ældre end mærkningsdatoen, vil vaccination ikke entydigt kunne kædes til dyret, som så vil blive betragtes som uvaccineret, og dermed i strid med reglerne.Gyldig rabiesvaccination

Vaccinationen skal være foretaget mindst 21 dage før afrejsen. Har dyret allerede en rabiesvaccination, og er den stadig gyldig, behøver man ikke at vaccinere dyret på ny.

Ved rettidig revaccination kan man rejse straks.Hvor længe en rabiesvaccination er gyldig afhænger af vaccineproducentens anvisninger. I Danmark anvendes typisk Rabisin. Producenten af Rabisin anbefaler, at revaccination foretages hvert 3. år. Dog skal dyr, som vaccineres før 1 års alderen revaccineres igen efter 1 år, og først herefter hvert 3. år. Spørg den praktiserende dyrlæge, hvis du er i tvivl.

Læs Lægemiddelstyrelsen produktresumeet på Rabisin.Hvis dyret er rabiesvaccineret før den 3. juli 2004, skal revaccination ske i henhold til de gamle rejseregler, altså et år efter. Er dyret derimod vaccineret efter d. 3. juli 2004 (ikrafttrædelsesdatoen inkl.) er vaccinationen gyldig i 3 år.Altså ved rejse til EUID-mærkning

EU Pas til selskabsdyr

Gyldig rabiesvaccination

REJSE FRA DANMARK TIL TREDJELANDE

Ved tredjelande forstås lande udenfor EU.* Kilde - Fødevarestyrelsen*


 


Endelig er det en god ide at have det lovpligtige hundetegn med, det kan du købe ved at klikke her
"Husk lovpligtigt hundetegn":http://www.proftag.com
"`
0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner