Forbyd sex med dyr!

Vidste du, at det i Danmark er lovligt at have sex med dyr?FORBYD

Sex med dyr
 

Dyrenes Venners kræver et omgående forbud mod at have sex med dyr

 


  • Menneskelig seksuel omgang med dyr er uacceptabelt både ud fra en etisk og biologisk betragtning.

  • Det er dybt krænkende for dyrets værdighed og integritet.

  • Sex med dyr foregår fordækt og skjult – om dyreværnslovens bestemmelser overholdes vides derfor ikke.


 

Retten til at sige Nej

Voksne mennesker er ligeværdige partnere og kan indgå i seksuelle forhold, som de lyster. Vi mennesker har ret til at sige nej til andres seksuelle opfordringer. Men dyr er i menneskets varetægt, og er ikke i stand til at frabede sig seksuel opmærksomhed, og selv om dyret måske ikke opfatter eller reflekterer over det krænkende i situationen, så er mennesket forpligtiget til at beskytte dyret mod overlast.

 

Den stærke menneskelige seksualdrift sørger for artens beståen, men har også gennem tiderne givet problemer, som samfundet forsøger at regulere sig ud af ved hjælp af lovgivning. Vi har derfor i dag lovgivning om seksuel omgang mellem uligeværdige partnere (f.eks. barn/voksen, elev/lærer, psykisk handicappet /pædagog), og samfundet må også nu sætte regler for dyr/menneske.

 

Dyr er ikke sexlegetøj

Vi mennesker bruger dyrene i mange sammenhænge, ja, vi tillader os endog at spise dem. Vi tillader os også i landbrugsproduktionen at opsamle sæd fra avlshanner og foretage insemination af hundyr. Men der er forskel mellem deciderede nytteformål og formål, hvor dyret skal tilfredsstille menneskers lyst og trang til seksuelle lege. Sex er sjovt og dejligt mellem to indforståede, ligeværdige mennesker. Dyr skal beskyttes mod at blive brugt som sexlegetøj – også i dyrebordeller, i pornografisk øjemed og i sexshows.

 

Hemmelighedskræmmeri

Dyrenes Venner er vidende om, at der findes et beskedent mindretal af mennesker, som føler en umættelig og kærlig trang til at have seksuel kontakt med levende dyr (zoofili). Vi ved, at denne minoritet i forvejen lever et liv, hvor hemmelighedskræmmeri, angst og omgivelsernes manglende accept i forvejen kan virke ødelæggende. Da denne seksuelle udfoldelse allerede sker i skjul, er der ingen kontrol med, om dyreværnslovens bestemmelser overholdes. Vi misunder bestemt ikke disse menneskers forhold, men i denne sag vejer hensynet til respektfuld omgang med dyr tungere for os end hensynet til disse menneskers mulighed for seksuel omgang med dyr.

 

Signal

Et samfund skal gennem lovgivning signalere, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Specielt overfor den opvoksende generation, der mærker en spirende seksualitet, er denne signalværdi vigtig. Samfundet bør sende et signal om, at sex altid bør foregå mellem to ligeværdige og indforståede individer. En lovgivning som forbyder sex med dyr, og som bakkes op af forældre, pædagoger og andre voksne med relation til de unge, vil efter Dyrenes Venners mening have en dæmpende virkning på ungdommens trang til at eksperimentere seksuelt med dyr og sende et signal om, at vores samfund værner om alle levende væsner.


 
"`img:212125:200`()":http://www.proftag.com
"Husk hundetegnet klik her":http://www.proftag.com

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner