Problemer med aggressiv adfærd

Som regel advarer hunden inden den bider, og det er meget vigtigt, at ejeren er opmærksom på advarselstegnene lige fra starten


Problemer med aggressiv adfærd


Af Bettina Hvidemose, Dyreadfærdsterapeut, www.dyreterapi.dk


 


Som regel advarer hunden inden den bider, og det er meget vigtigt, at ejeren er opmærksom på advarselstegnene lige fra starten. Knurren, gøen og en række visuelle elementer af kropssprog, er blandt de signaler, som ejeren skal være opmærksom på. Hvis hunden markerer, gør eller knurrer, er dette de første stadier af aggressivitet, og allerede her bør I sætte grænserne, så vi ikke når ud i angreb og bid.


Hvis ikke det er et problem for ejeren/naboerne, er det i orden, at hunden gør i haven, idet den er på eget territorium, men ejeren skal kunne få den til at stoppe, når det er nødvendigt.


Aggressiv adfærd kan optræde i forskellige situationer og have en række forskellige årsager. Problemer med aggressiv adfærd bør tages alvorligt, og det kan ofte være nødvendigt at kontakte en professionel adfærds­terapeut, for at få hjælp til at arbejde med problemerne.


 


Forebyggelse


Der er en række tiltag man kan være opmærksom på i sin daglige omgang med hunden, der kan forebygge, at man får problemer med, at hunden udviser aggressiv adfærd.
 • Væn hunden til kontakt til fremmede mennesker fra den er hvalp.
 • Væn hunden til kontakt til børn fra den er hvalp.
 • Væn hunden til andre hunde fra den er hvalp.
 • Lad være med at presse hunden i situationer, hvor den virker usikker. Hvis hunden bliver trængt af hunde eller mennesker, kan den reagere med aggressiv adfærd.
 • Hav et fast regelsæt for tilladt og forbudt i hundens omgang med dens omgivelser.
 • Overhold konsekvent dette regelsæt. Faste og kendte regler giver tryghed for hunden.
 • Træn kontaktøvelser i det daglige med hunden, f.eks. sit, dæk, kom, gå pænt i snor, giv pote og rulle. Træning af disse øvelser er med til at lære hunden at acceptere regler for samvær med mennesker.
 • Træn ja-nej øvelser der lærer hunden, at afbryde adfærd på signalet Nej og få tilladelse på signalet Ja.
 • Væn hunden til berøring og fastholdelse. Træn i små daglige sessioner, hvor hunden vænner sig til, at ejer kan håndtere ben, poter, hoved, ører og mund.
 


Aggressiv adfærd overfor mennesker


Hvis hunden udviser aggressiv adfærd overfor sin ejer, er der en række forhold, man kan være opmærksom på.
 • Ejer kontrollerer hundens adgang til de vigtige ressourcer: Mad, kontakt, attraktive aktiviteter (gåture, leg, at komme med ejer).
 • Giv ikke godbid eller kontakt for uønsket adfærd. Hunden gentager adfærd der giver adgang til det den gerne vil opnå.
 • Tag selv initiativ til aktiviteter med hunden.
 • Indfør og oprethold faste regler for tilladt og forbudt.
 


Hvis hunden udviser aggressiv adfærd overfor fremmede mennesker, kan det være udtryk for, at den er angst for fremmede. Det er vigtigt, ikke at presse hunden ved arbejde med nedenstående tiltag, da hunden kan bide, når den bliver presset.
 • Bed fremmede om at respektere hvis hunden trækker sig, og dermed udtrykker, at den ikke ønsker kontakt.
 • Udfør hilseøvelser, hvor passiv, fremmed person, der står med siden til eller eventuelt sidder på hug med siden til, tilbyder hunden godbidder. Hunden skal selv vælge, at gå til den fremmede.
 


Aggressivitet overfor børn


Hunde der ikke er vant til omgang med børn, er ofte utrygge ved især mindre børn, og kan i pressede situationer udvise aggressiv adfærd overfor børnene. Børn og hunde bør aldrig være alene sammen uden voksen supervision.
 • Der er voksne, der opdrager hunden og sætter grænser for den.
 • Hvis der opstår konflikter mellem hund og barn, skal de altid løses af en voksen. Børnene skal ikke tage hundens legetøj, dette kan udvikle sig til en magtkamp. Omvendt skal barnet heller ikke tage hundens legetøj.
 • Forklar børnene, at de skal være rolige omkring hunden.
 • Familiens børn kan under voksen supervision træne simple øvelser med hunden. Dette fremmer kommunikationen mellem hund og barn.
 • Accepter ikke gøen, knurren eller markering på børnene, afbryd hunden hver gang!
 


Aggressiv adfærd overfor andre hunde


Der er tre primære årsager til aggressiv adfærd overfor andre hunde: Manglende kontakt til andre hunde under opvæksten, dårlige oplevelser (som regel overfald på ung hund), kønsrelateret aggressivitet, f.eks. mellem hanner eller tæver indbyrdes.
 • Træn med hunden på afstand af andre hunde under kontrollerede forhold.
 • Forstærk rolig adfærd, dvs. når hunden kan samarbejde med ejer ved træning af lette øvelser og tage imod godbidder.
 • Reducer gradvist afstanden mellem hundene i et tempo, så den aggressive hund ikke bliver presset.
 • Undgå situationer, hvor hunden bliver presset og ender med at udvise aggressiv adfærd.
 • Oprethold samvær med hunde, som hunden har det godt med. Dette kan være enten gåture sammen eller fri leg. 
  


Af Bettina Hvidemose, Dyreadfærdsterapeut, www.dyreterapi.dk


 

0 stjerner fordelt på 0 stemmer

Kommentar

Log ind for at kommentere og give stjerner