Indlæg: 30

Oprettet af | Oprettet: 22-06-2012, 11:00

Hjælp med at stoppe "Hovawart.dk" Køb ALDRIG hvalpe der.

STOP SALE HOVAWART PUPPIES FROM THIS BREEDERS "HOVAWART.DK"
Danish Hovawart puppy MILL active again 2012Any regular reader of this blog knows I am a big fan of the Hovawart breed here in USA and both my dogs are Hovawarts.Unfortunately, Hovawarts in Denmark have a bad reputation because of health and mental issues. Why? Most of them come from a puppy mill called the Hovawart Kennel. After some years in hiding, they have now become active again. They also started exporting to the USA under the name Hovawart puppies.

Bad rep

The first time I went to our vet with my The Hovawart he was still the smallest of puppies. Our vet was in chock. "Oh no, a Hovawart? Where did you get him?". She was relieved to hear he didn't come from the danish puppy mill. She told me about the "Hovawart Kennel" and that all her former Hovawart patients came from this notorious breeder, and she had to put all of them out of their misery before the age of three, except one. And this is not the lucky one, he had a very expensive hip replacement, and can still not walk properly.

It didn't get better when I tried to find a club to train small The Hovawart. They were reluctant to take on a Hovawart, as they had so many bad experiences with them. They did let me join a class. One of the owners of a German Shepherd Dog even threatened my health if his dog would get hurt by The Hovawart.

Hovawart puppies for sale

As it seemed, the "Hovawart Kennel" has been active in Denmark for almost 15 years. Under different names, like "Kennel Hof-Joy", but with the same owners and on the same address. They have been exposed several times by puppy buyers that lost their dogs very early, even days after buying a Hovawart puppy. They have been in a TV-special about puppy mills on Danish television. The Danish Kennel Club and the Danish Hovawart Club (both officially recognized by FCI) threw them out. The police investigated circumstances and found the dogs in very bad conditions. Unfortunately, by Danish law, they were only fined with an amount less then the price of a puppy. Ridiculously low. A lot of owners appeared on television, complained on Internet forums, but nobody stepped forward to press charges.

Under the radar

It went quiet in a couple of years in which they apparently have been living in the USA. But now they are surfacing again under a new name in Hovawart circles. This time because they have acquired a Hovawart from another breeder, and have been using this dog for litters outside of the control of the Danish Hovawart Club and the Danish Kennel Club. No complaining owners yet. But it is very suspicious that they re-registered this dog in the Continental Kennel Club, which is not recognized by the FCI. The dog was already officially registered with the Danish Kennel Club, an FCI-recognized organisation. Obviously not something you can use in this type of business. Even worse, as it turned out the owner of "Hovawart Kennel" is also the owner or representative of the Danish branch of the "Continental Kennel Club". And that is more then just a conflict of interests. It is the setup of a hoax.

The breeder of which they acquired the Hovawart that should serve as a stud, repented. He went public by placing adds on the Internet warning people about the kennel being active again. Kudos for this breeder, that made a mistake, but didn't want to hide and went public instead.

Absent voices

But apart from this one breeder it is awfully quiet. The website of the Danish Hovawart Club has a list of responsible breeders, but doesn't mention which bad breeders are active. They don't mention anything that has transpired in the last 15 years. The Danish Kennel Club is not much better. They only have one hidden reference under the old name of "Kennel Hof-Joy" on their website, a moderate "we knew" response to one of those (now outdated) TV-programs that has been aired years ago. One could expect a more pro-active attitude from the people that strive for the perfection of all dog breeds. At least a regularly updated blacklist of breeders. On the Internet please. Where the fight is taking place.

Apparently law in Denmark is not equipped for this kind of situations. The police has no real power and can only fine the breeders for ridiculously low amounts. It is very bitter that this can happen in the same country that has just accepted a new Breed Specific Legislation (BSL) to ban no less then 13 breeds. A worst-case scenario of mixed-up priorities. If our laws on puppy mills were as harsh as those that ban breeds, maybe we wouldn't have to ban breeds in the first place?

What about my TheHovawart?

All ended well for The Hovawart, everybody in dog training class is crazy about him. He is extremely nice to smaller dogs, and especially smaller dogs that are afraid of large dogs. One of our trainers has even had The Hovawart and me assist her in setups to help a couple of smaller dogs to overcome their fear. Even the German Shepherd Dog owner became a big fan of The Hovawart. I am happy that The Hovawart is such a good ambassador for his breed.

It is not the breed, but actions of us humans that makes, or breaks, the dog.
Any dog.
Of any breed.

Skriv et svar til indlægget22-06-2012, 11:01

MILL aktiv igen 2012

Enhver regelmæssig læser af denne blog ved, at jeg er en stor fan af Hovawart racen her i USA , og begge mine hunde er Hovawarts.

Desværre Hovawarts i Danmark har et dårligt ry på grund af sundheds-og miljøspørgsmål. Hvorfor? De fleste af dem kommer fra en hvalp mølle kaldet Hovawart Kennel. Efter nogle år i skjul, er de nu blevet aktive igen. De begyndte også at eksportere til USA under navnet Hovawart hvalpe.

Bad rep

Den første gang jeg gik til dyrlægen med min Den Hovawart han stadig var den mindste af hvalpene. Vores dyrlæge var i chok. "Åh nej, en Hovawart? Hvor fik du ham? ". Hun var lettet over at høre, han ikke kommer fra det danske hvalp møllen. Hun fortalte mig om "Hovawart Kennel", og at alle hendes tidligere Hovawart patienter kom fra denne berygtede opdrætter, og hun måtte lægge dem alle ud af deres elendighed, før en alder af tre, undtagen én. Og det er ikke den heldige, havde han et meget dyrt hofte, og kan stadig ikke gå ordentligt.

Det gjorde ikke få det bedre, når jeg forsøgte at finde en klub at træne små The Hovawart. De var tilbageholdende med at påtage sig en Hovawart, da de havde så mange dårlige oplevelser med dem. De lod mig deltage i en klasse. En af ejerne af en Schæferhunden truede endog med mit helbred, hvis hans hund ville blive ramt af Hovawart.

Hovawart hvalpe til salg

Som det var, har den "Hovawart Kennel" været aktiv i Danmark i næsten 15 år. Under forskellige navne,. Som "Kennel Hof-Joy", men med de samme ejere, og på samme adresse De er blevet udsat flere gange af hvalpekøbere har mistet deres hunde meget tidligt, selv dage efter at købe en Hovawart hvalp. De har været i en tv-special om hvalp møller på dansk tv. Dansk Kennel Klub og Dansk Hovawart Klub (både officielt anerkendt af FCI ) smed dem ud. Politiet undersøgte omstændigheder og fandt hundene i meget dårlige forhold. Desværre, dansk ret, blev de kun en bøde med et beløb mindre end prisen for en hvalp. Latterligt lave. En masse af ejerne blev vist på tv, klagede på internetfora, men ingen trådte frem for at trykke afgifter.

Under radaren

Det gik stille i et par år, hvor de tilsyneladende har boet i USA . Men nu er de dukke op igen under et nyt navn i Hovawart kredse. Denne gang fordi de har erhvervet en Hovawart fra en anden opdrætter, og har brugt denne hund for kuld uden for kontrol af Dansk Hovawart Klub og Dansk Kennel Klub. Ingen klager ejere endnu. Men det er meget mistænkeligt, at de omregistreret denne hund i Continental Kennel Club, som ikke er anerkendt af FCI . Hunden var allerede officielt registreret hos Dansk Kennel Klub, en FCI -anerkendt organisation. Selvfølgelig ikke noget du kan bruge i denne type virksomhed. Endnu værre, da det viste sig, ejer af "Hovawart Kennel" er også ejer eller repræsentant for den danske afdeling af "Continental Kennel Club". Og det er mere end bare en interessekonflikt. Det er opsætningen af et svindelnummer.

Den opdrætter, som de erhvervede Hovawart, der skal tjene som en stud, angrede. Han gik til offentligheden ved at placere tilføjer på internettet advare folk om kennelen at være aktiv igen. Kudos for denne opdrætter, der gjorde en fejl, men ikke ønsker at skjule og blev børsnoteret i stedet.

Fraværende stemmer

Men bortset fra denne ene opdrætter er det frygteligt stille. Webstedet for Dansk Hovawart Klub har en liste over ansvarlige opdrættere, men nævner ikke hvilke dårlige opdrættere er aktive. De nævner ikke noget, der er kommet frem i de sidste 15 år. Dansk Kennel Klub er ikke meget bedre. De har kun en skjult henvisning under det gamle navn "Kennel Hof-Joy" på deres hjemmeside, en moderat "vi vidste" respons til en af ​​dem (nu forældet) Tv-programmer, der er blevet luftet år siden. Man kunne forvente en mere pro-aktiv holdning fra de mennesker, der stræber efter perfektion af alle hunderacer. Mindst en regelmæssigt opdateret sortliste over opdrættere. På internettet kan du. Hvor kampen finder sted.

Tilsyneladende lov i Danmark ikke er rustet til denne slags situationer. Politiet har ingen reel magt og kan kun pålægge de opdrættere til latterligt lave beløb. Det er meget bittert, at dette kan ske i samme land, der har netop accepteret en ny race specifik lovgivning ( BSL ) til at forbyde ikke mindre end 13 racer. En worst-case scenario med blandet op prioriteter. Hvis vores love om hvalp møller var lige så hårde som dem, der forbyde racer, måske ville vi ikke have at forbyde racer i første omgang?

Hvad med min TheHovawart?

Alt endte godt for Hovawart, alle i hundetræning klasse er vild med ham. Han er meget rart at mindre hunde, og især mindre hunde, der er bange for store hunde. En af vores undervisere har selv haft den Hovawart og mig hjælpe hende med opsætninger til at hjælpe et par små hunde til at overvinde deres frygt. Selv Schæferhunden ejer blev en stor fan af The Hovawart. Jeg er glad for, at Hovawart er sådan en god ambassadør for sin race.

Det er ikke racen, men handlinger os mennesker, der gør, eller pauser, hunden.
Enhver hund.
Af enhver race.

PS er oversat i google

22-06-2012, 14:07

Et indlæg oversat af google, der er meget svært at forstå.

Jeg kender ikke mange Hovawarter, men vores genbo har haft 3 DKK-hunde + et kuld hvalpe.
De fejlede ikke noget.

22-06-2012, 16:09

Ja, en google-oversættelse er ret elendig, og jeg ved ikke helt, hvad der menes med indlægget, andet end, at det er interessant at et dårligt ry, når helt til USA !

Der fremsættes så kritik af danske forhold og manglende advarsler på nettet, men lovgivningen er nu engang anderledes hér i landet, og jeg mener ikke, det er kennelklubbens opgave at være "opsyn" for tidligere medlemmer - klubben skal fremhæve sit eget reglement og fordele, og ikke være "bussemand" for andre.

Og rent faktisk er der nok af advarsler, på nettet....

22-06-2012, 16:11

Ja, en google-oversættelse er ret elendig, og jeg ved ikke helt, hvad der menes med indlægget, andet end, at det er interessant, at et dårligt ry når helt til USA !

Der fremsættes så kritik af danske forhold og manglende advarsler på nettet, men lovgivningen er nu engang anderledes hér i landet, og jeg mener ikke, det er kennelklubbens opgave at være "opsyn" for tidligere medlemmer - klubben skal fremhæve sit eget reglement og fordele, og ikke være "bussemand" for andre.

Og rent faktisk er der nok af advarsler, på nettet....

22-06-2012, 22:19

Jeg vil sige med mit indlæg at man ikke skal købe hovawart hvalpe ved Gitte Haasum i Haslev. Deres kennel er blacklistet i hele Europa og USA. De er ikke medlem af DKK og altså heller ikke FCI

HVIS DER ER NOGEN DER ER INTERESSERET I DEN VIDUNDERLIGE DEJLIGE RACE TIL HOVAWART SKAL MAN SØGE I DKK
TYSKLAND, Sverige Norge og resten af Europa. Der findes virkelige mange dejlige Hovawart hvalpe til salg derude. Bare spørg mig ellers. Jeg har mange gode kontakter. Og det er med FCI stamtavler.

23-06-2012, 09:19

Okay, Pia - det er meget nemmere at få læst igennem og virker mere informerende, specielt for nye hundemennesker, når det kommer som i dit sidste indlæg.

Og iøvrigt helt korrekt, og du kan roligt inkludere at kennelen er blacklistet i DK også - gud være lovet er de fleste "gl." hundemennesker udemærket klar over, at de skal holde sig fra Gitte's hvalpe.

Det er desværre ofte førstegangs hundeejere, der går i fælden, og i DK kan DKK ikke advare med navns nævnelse i deres netside-info, de ville simpelthen blive sagsøgt for injurier. Men de advarer "har jeg hørt" ;-) mundligt ved telefoniske forspørgsler.....

23-06-2012, 10:12

Okay, nu forstår jeg dit lange indlæg. God information til nye Hovawart-hvalpekøbere.

23-06-2012, 18:08

Ja undskyld jeg ik har givet jer et klart syn på det jeg skriver. Håber så det vil hjælpe.
Jeg har desværre en hvalp nu på 16 mdr. Han er sød men svag psykisk. Nu er han kastreret så jeg håber det vil give ham det sidste skub.

AF SKADE BLIVER MAN KLOGERER

24-06-2012, 13:44

undskyld jeg har ikke læst hele tråden, men hæftede mig ved at du skriver : Han er sød men svag psykisk. Nu er han kastreret så jeg håber det vil give ham det sidste skub.

en psykisk svag hund, ville jeg ALDRIG kastrere, det gør det som regel meget værre. hvem har dog rådet dig til at gøre sådan?

24-06-2012, 14:37

Mange dyrlæger tilråder kastraktion som hjælp til alt.

Jeg lod mig også overtale til den løsning, for adfærdsproblemer til min første hund, der var hankøn. Det hjalp ikke en dyt. Han var hverken aggressiv eller plaget af hormoner.
Det var os, der ikke havde god hundeforstand og forståelse. Sådan er det jo tit med den første hund, at når problemerne opstår, og man ikke ved hvordan, de skal tackles, så går det galt.

Kun hvis hunden er syg, kryptochid, eller særlig plaget af hormoner, synes jeg det bør gøres.

Eneste fordel var at vi så kunne få en tæve som hund nr . 2. Det fik vi, ikke kun een men 7 ialt.

Derved er vi også blevet meget klogere og bedre til at forstå og tackle hundene, også før problemer opstår.

24-06-2012, 18:39

aase, jeg er selv faldet for den ved min dyrlæge. havde en hanhund på 7 måneder som ikke gad hører efter.
dyrlægens konklusion: kastrere ham, det er det eneste der virker.:(

i dag har jeg heldigvis en dejlig hund, men han er godt nok til den dovne side, og man skal passe meget på med foder, meget lidt ekstra og han tager på:(

og for os er den eneste fordel også at der ingen problemer er når vores to yngre tæver er i løbetid.

men jeg syntes det er utroligt at dyrlæger ikke ved mere om hundeadfærd end de gør, og bare anbefaler kastrationer som løsning på alle problemer:(

25-06-2012, 05:54

Nu er jeg jo for at neutralisere sine hunde, men ikke ud fra et adfærds syn, synes også det kan blive en fejl at kast. en iforvejen usikker hund.

Selv er min kast som 6 mdr, jeg viste han ikke skulle indgå i avl. og jeg har aldrig fortrudt. synes det er rart at kunne træne og starte konkurrencer uden at skulle tænke på løbstæver.

og min er lige så selvstændig, og fremadrettet som en terrier skal være, også er jeg en af dem der har problemmer med at få ham at holde vægten.(han er tynd) men han er frisk og glad, og fuld af energi, og bliver aldrig træt.

Så til Pia: lad kast. være et lille skridt på vejen, for at hjælpe din hund. nu skla han ivertfald ikke bruge energi på løbstæver, MEN lad det ikke stå alene, lav en masse øvelser med ham også. en hovavort, er jo en arbejdshund, så gå noget spor, og lav en masse søgeøvelser, på gå turen er det også en ide at stoppe, og lave noget Sit- dæk mm, selv træner jeg rally-o øvelser på gå turen.
Alt for at i for et godt samarbejde, og han lære at se dig som leder og beskydter. så han ved hvor han skal gå hen, om han bliver usikker.

25-06-2012, 09:07

At lade min hanhund kastrere af hensyn til tæver i løbetid, ved konkurrencer og på gå-ture, ville jeg aldrig gøre. Det er da også i vores klub tævernes ejer, man forventer tager højde for det problem, ved at fravælge deltagelse, hvilket jeg altid selv har gjort med mine tæver.

Nu kom de somregel i løbetid nogenlunde samtidig, løbetider i en tæveflok er nemlig meget "smitsom" og var een af dem i slutningen af en løbetid, som de andre havde overstået, blev hun fodret ekstra med klofylpiller, de små grønne, der nedsætter løbetidslugt på tæven.

Vi sørgede selvfølgelig for at holde afstand til hanhundene, gik sidst i rækken, hvis vi absolut ville med på gå-tur i Beagleklubben. Udstillinger tilmeldte vi os slet ikke, når vi ventede tæver i løbetid.

Jeg synes det er tæveejere, der skal vise hensyn til hanhundeejere, ikke omvendt.
På de dgl. gå-ture hjemme, var det også os, der gik over på den anden side af gaden, hvis vi så folk med deres hanhunde, og i skov og på eng, gik vi slet ikke ture i tævernes løbetid.

25-06-2012, 18:16

Dejligt at høre om så betænksomme tæve ejere :);

Selv er jeg glad for mit valg. min han hund fungere, som jeg vil ham, han er terrie langt ind i sit lille hundehjerte, og det har kastrationen, ikke ændret på.

jeg ville helt sikkert gøre det igen, hvis jeg fik en han hund, som jeg viste ikke skulle indgå i avl.
men det er jo en debat, hvor vi aldrig bliver enige. :);

og som sagt synes jeg man skal være varsom, ved kun at kast. ud fra adfærds problemmer, der skal mere til-helt sikkert.

26-06-2012, 07:42

Jeg har kigget på deres hjemmeside og umiddelbart ser det fint ud, MEN...
- Hvis man kigger nærmere på polititilladelsen, så er den udstedt til en anden adresse end den de opgiver øverst på hjemmesiden(???!!!!) Så hvem bor på Toftevej 2a i Haslev?
- De skriver at hvalpene bliver stambogsført, men ikke med hvilken!!! Så det er indlysende at det ikke er fra DKK, som hører under FCI.
- De vil give 1000,- til HD-fotografering, dog skal det foregå ved DERES dyrlæge. At billederne bliver sendt til Landbohøjskolen er nok tvivlsomt. Hvis hun havde været medlem af DKK, ville billederne blive sendt til DKK som har egne folk til at kigge på billederne.

Der er ingen tvivl om at de fleste herinde ved det er et skidt sted men vil bare skære det ud i pap, så fremtidige hvalpekøbere bliver opmærksom på det, hvis de googler hovawart.dk

Mht. tæver i løbetid, mente jeg tidligere også at det er tæveejernes pligt at holde løbske tæver væk fra træningspladser, udstillinger osv. Men nu er jeg faktisk ret glad for at DKKs træningsplads i Haderslev tillader løbske tæver til træning. På den måde træner man hanhundene til at koncentere sig selvom der er dejlige damer i nærheden. Det er jo bare en form for socialisering af hunden - jo flere gange hanhunden oplever det jo mindre distraherende er det for den.
Jeg kender én som skulle lave fælles dæk til en konkurrence hvor der var en løbsk tæve med. Ejeren var ret betænkelig ved om hendes hanhund ville blive liggende eller rende efter damen. Den løbske tæve rejste sig og gik forbi de andre hunde. Hanhunden blev liggende mens 3 andre hunde rendte efter den løbske tæve.
Så træning med løbske tæver, kan godt være positiv. Det er blot et spørgsmål om at vende det lidt trælse til noget godt :)

26-06-2012, 17:57

Stine g.
Toftevej er den vej, der går ned langs deres grund. Den starter på Skuderløsevej (hedder den vist) og de har nok sat den på, fordi Googlesøgning på adressen gav alle de kedelige info.

10-08-2012, 12:03

Kære jer, der har haft dårlige oplevelser med Hof-Joy/Hovawart/Golden Jive/Kennel Hirsholmen.

Jeg vil meget gerne snakke med jer omkring jeres oplevelser, så det vil være en stor hjælp, hvis I vil maile mig på: krwu@dr.dk eller skrive/ringe til mig på 28 54 34 40. Jo før jo bedre :-);

Kh
Kristina
DR

14-01-2013, 10:58

Seneste opdatering:

http://hundenyheder.dk/39-hunde-efterladt-pa-kennel/

Gad vide om man nogensinde får stoppet dem helt og endeligt????

14-01-2013, 10:59

http://faxe.netavis.nu/hunde-efterladt-pa-landejendom-syd-for-haslev?fb_comment_id=fbc_271411089651384_1156346_272272379565255#f191cb7baefcd2c

16-01-2013, 10:23

Kære alle.

Tak for alle jeres mails, det har været en rigtig stor hjælp! Jeg følger løbende kennelen og sagerne, men jeg har lavet indslaget, som ovenstående skulle bruges til :-);

Kh
Kristina

16-01-2013, 11:56

Uhyggelig læsning. Uforståeligt at de alle ikke starks blev fjernet af politi og DB. Urimeligt hvis kennelejer får tilladelse til at beholde 10 hunde, der var efterladt på den solgte ejendom.

17-01-2013, 12:24

Det er ufatbart slående, at så mange er villige til at løbe med halve vinde.....

For nogle år siden, udbad jeg mig.... " Beviser på at Hof-Joy " Virkeligt producerede såkaldte dårlige hunde.... Jo jeg fik masser af svar.... Så at sige... Ikke et eneste....

Men altså, sådan med tankerne henledt på.... Hvor lang tid, ( Faktisk mere end 20 År ) Og alle årene med Hovawart.... Og altså ifølge kritikerne, ikke under 400 Hvalpe Pr År.... Det skulle give, så at sige... Mere end 8.000 Hvalpe.... Og ikke en eneste, der kan komme med beviser på, at Hof-Joy havde lavet en dårlig hund..... Altså forekommer chancerne for, at der også kunne have været tale om Dårlige Hundeejere, mig mindst lige så stor, som en dårlig Kennel....

Parret ( Muligvis mest Gitte's forældre ) Har i øvrigt, vel Eksporteret flere hunde til USA, end de fleste Kenneler har haft hvalpe.... ( Og i øvrigt selv boet derovre ).....

Den dårlige omtale, begyndte sjovt nok, fordi parret åbenbart fik lagt sig ud med Dansk Hovawart Klub.... Og altså umiddelbart, kender jeg kun til et Kuld.... Som altså Intet har med Hof-Joy at gøre.... Opdrættet af Henrik & Vibeke Holm i Græsted.... Sjovt nok sidst jeg så dem, gik det fint, både forældre & hvalpe trivedes fint... Der var hvalpene vel ca 1 år gamle, og så alle ud til at trives fint.... Dog har jeg hørt bedrøvelige ting og sager siden, Nogle af de 11 Hvalpe, skulle være blevet Bindegale... Andre ædt op af HD... O.s.v.... Ja det lød faktisk som var vores hvalp den sidste, der var i live.... Om den dårlige omtale skyldtes, at Henrik & Vibeke blev skilt, skal jeg ikke kunne sige.... Men jeg kan sige... Centa, var fra Dag 1 en aldeles pragtfuld Hovawart, og det var hun helt frem til, at hun 9½ år senere, blev aflivet på Aalborg Dyrehospital.... Som dog blev en absolut pinefuld affære, som vi ellers havde gjort alt, for at undgå.... Det var meningen, at Centa skulle sige farvel til sine venner i hundeskoven på Over Kæret, og derfra kørte vi til Dyrehospitalet, til den meget præcist aftalte tid, for at vi skulle kunne gå lige ind, og hun skulle have fred.... Sådan kom det altså desværre langtfra, til at gå, hvilket plager mig, den dag i dag..

Centa var formodentligt Danmarks første Hovawart Redningshund, selv om en anden påstår at han har den.... Og altså for at stille jeres nysgerrighed... Grunden til at Centa blev aflivet, var spondylose.... Ellers var hun en sund og glad, måske ikke så racetypisk, og så stor, at stangmålet kom frem, til næsten alle udstillinger, men også en meget smuk hund.... Guderne skal vide, hvor jeg savner hende....

Min sidste Hovawart.... Var Donald.... Som var et vaskeægte Hof-Joy opdræt.... Oven i købet, kommet tilbage til Hof-Joy, af grunde som jeg ikke længere husker.... Han var ca 1½ år, da vi købte ham.... Donald døde omkring 8½ år gammel, Hos Dyrlægen, til dels på grund af sygdom, men mest på grund af et ødelagt bagben, der ikke stod til at redde.... Også Donald var en pragtfuld hund.... Men ingen tvivl om, at Donald havde været udsat for mentalt pres, så det tog ham lidt tid, at genvinde tilliden til mænd....

I øvrigt er der en pudsighed, som jeg egentligt finder bemærkelsesværdig.... Jeg ved ikke hvor mange, der har fortalt mig, at de nok ville knibe en tåre, når vi tog afsted med deres hund... Det sagde pigerne på Hof-Joy intet om.... Men de måtte da tørre deres øjne et par gange, da de tog afsked med Donald.... Så altså lige som, ja undskyld, jeg kan ikke huske dit navn, og ej heller lige finde bogen, sagde.... Hovawarten - Et Venskab værd.... Det vil den altid være, dog er det ikke altid, mennesket ligefrem er dennes ven.... Den er de første år, mentalt meget blød, og det vil være en meget dum ide at presse den, og den er lidt længere tid om diverse indlæring, men det skal nok komme, den skal bare selv bestemme tiden.... Se her har mangen en Hovawart ejer nok selv, ødelagt sin Hovawart.... Hverken Hof-Joy eller for den sags skyld, andre Kenneler...

Men ingen tvivl, de har lavet flest hvalpe, og dermed nok også, fået flest ødelagt.... Men jeg søgte engang efter nogen, der beviseligt havde fået en Dårlig Hvalp fra Hof-Joy.... Jeg fik pudsigt nok, Ikke et eneste svar....

M.V.H....Benny..

17-01-2013, 14:33

Nu er det så lige der nu levede 39 hunde en kummerlig tilværelse, på ejendommen, der var solgt på tvangsaktion. Ejeren var flyttet og havde forladt alle sine hunde.
Det kan vel ingen forsvare vel?

11-04-2013, 09:04

Hej, jeg søger en hovawart hanhun til parring af min hovawart tæve snarest muligt. Hvis du selv har eller kender nogen, så vil jeg meget gerne kontaktes på 21735125 eller på mail@rawage.dk

Vh Jørgen

19-05-2013, 20:03

Hej.

Jeg kender godt det sted du omtaler i Haslev. Har selv købt hvalp der (var ikke klogere dengang) og måtte aflive min goldenpige da hun var blot 16 mdr. da hun SLET iNGEN hofteskål havde og var plaget af stærke smerter. Stedet har været i medierne mange gange (det ved forhåbentligt snart alle) men for blot 14 dage siden har Torben Thorsøe atter solgt hvalpe og han opererer stadig. Konen er død af cancer for ca. 3 mdr. siden, og huset i Haslev, Skuderløsevej er nu på tvang. Men det forlyder, at han i fremtiden kommer til at operere i Ringsted (måske kun rygter - jeg ved det ikke. Han skulle stoppes promte - forstår ikke at han bliver ved.
Til info er den omtalte polititilladelse som dengang figurerede på deres hjemmeside falsk. Jeg har været i kontakt med politiet som slet ikke har de journalnumre som der står skrevet på tilladelsen.......Bedste hilsner fra Katja/Haslev

19-05-2013, 20:05

Hej.

Jeg kender godt det sted du omtaler i Haslev. Har selv købt hvalp der (var ikke klogere dengang) og måtte aflive min goldenpige da hun var blot 16 mdr. da hun SLET iNGEN hofteskål havde og var plaget af stærke smerter. Stedet har været i medierne mange gange (det ved forhåbentligt snart alle) men for blot 14 dage siden har Torben Thorsøe atter solgt hvalpe og han opererer stadig. Konen er død af cancer for ca. 3 mdr. siden, og huset i Haslev, Skuderløsevej er nu på tvang. Men det forlyder, at han i fremtiden kommer til at operere i Ringsted (måske kun rygter - jeg ved det ikke. Han skulle stoppes promte - forstår ikke at han bliver ved.
Til info er den omtalte polititilladelse som dengang figurerede på deres hjemmeside falsk. Jeg har været i kontakt med politiet som slet ikke har de journalnumre som der står skrevet på tilladelsen.......Bedste hilsner fra Katja/Haslev

19-05-2013, 20:05

Hej.

Jeg kender godt det sted du omtaler i Haslev. Har selv købt hvalp der (var ikke klogere dengang) og måtte aflive min goldenpige da hun var blot 16 mdr. da hun SLET iNGEN hofteskål havde og var plaget af stærke smerter. Stedet har været i medierne mange gange (det ved forhåbentligt snart alle) men for blot 14 dage siden har Torben Thorsøe atter solgt hvalpe og han opererer stadig. Konen er død af cancer for ca. 3 mdr. siden, og huset i Haslev, Skuderløsevej er nu på tvang. Men det forlyder, at han i fremtiden kommer til at operere i Ringsted (måske kun rygter - jeg ved det ikke. Han skulle stoppes promte - forstår ikke at han bliver ved.
Til info er den omtalte polititilladelse som dengang figurerede på deres hjemmeside falsk. Jeg har været i kontakt med politiet som slet ikke har de journalnumre som der står skrevet på tilladelsen.......Bedste hilsner fra Katja/Haslev

19-05-2013, 20:08

Hej.

Jeg kender godt det sted du omtaler i Haslev. Har selv købt hvalp der (var ikke klogere dengang) og måtte aflive min goldenpige da hun var blot 16 mdr. da hun SLET iNGEN hofteskål havde og var plaget af stærke smerter. Stedet har været i medierne mange gange (det ved forhåbentligt snart alle) men for blot 14 dage siden har Torben Thorsøe atter solgt hvalpe og han opererer stadig. Konen er død af cancer for ca. 3 mdr. siden, og huset i Haslev, Skuderløsevej er nu på tvang. Men det forlyder, at han i fremtiden kommer til at operere i Ringsted (måske kun rygter - jeg ved det ikke. Han skulle stoppes promte - forstår ikke at han bliver ved.
Til info er den omtalte polititilladelse som dengang figurerede på deres hjemmeside falsk. Jeg har været i kontakt med politiet som slet ikke har de journalnumre som der står skrevet på tilladelsen.......Bedste hilsner fra Katja/Haslev

19-05-2013, 20:11

Hvis du vil have svar på dit indlæg så er du hjertelig velkommen til at ringe og høre hvad jeg og flere andre har oplevet fra den omtalte kennel. Har selv haft hun derfra og gået til Torbens såkaldte hundetræning. Har haft meget kontakt med folkene somhavde købt Howavart, så jeg har haft det tæt på. Dog vil det blive for stort et indlæg her, så ring endelig. Bedste hilsner fra Katja/Haslev

29-06-2013, 07:22

Jeg er desværre også en af dem, der som førstegangskøber var dum nok til at købe vores første hund i Haslev :-(

Luffe, som hunden hed, var faktisk en rigtig dejlig hund, altid glad og medlevende i familien og hos vennerne, men han havde fra første færd et svageligt helbred.

I starten tilskrev Vi det almindeligt uheld, med de småskavanker (konstante angreb af øjen/øre/forhudsbetændelse og mere eller mindre permanent dårlig mave trods fodring med skånekost), men da det også blev konstateret at han havde HD, dog i en grad der var til at leve med, undersøgte vi hans baggrund lidt nøjere, og fandt de ubehagelige oplysninger på nettet...

Hvad der er sandt eller falsk skal jeg ikke kloge mig på (udover at de faktuelle oplysninger om konfiskering af hundene vel ikke kan modsiges), men i vores tilfælde endte historien med en lille familietragedie, da Luffe, efter gentagne anfald af pludselige smerter blev undersøgt igen, og fik konstateret en mangel på brusk mellem ryghvirvlerne i den bageste tredjedel af ryggen. Vi havde ikke andet valg, end en aflivning.

Mvh. Kim