Oprettet 28. april 2023

🐾Søger en Malteser eller Coton de Tulear🐾

3921 Narsaq

Annoncebeskrivelse

Race: Malteser eller Coron de Tulear

Hej

Mig og min forlovede har 3 børn sammen, og vi har vores eget hjem, som er stort nok til at fü et lille familiemedlem mere, som vi ønsker, skal vÌre en han-hundehvalp.

Vi bor i Narsaq, Grønland og derfor vil det betyde rigtig meget for os alle, at fü os en speciel hundehvalp, hvilket vi ønsker det skulle vÌre en Malteser eller Coton de tulear, som vi kunne hente omkring d. 6. September helst i SjÌlland.

For det første, sü er jeg og min forlovede opvokset med hunde i familien, derfor ved vi godt hvor meget der skal til, for at fü et godt liv med hunden i hjemmet.

Der er nogle krav om hundetransport til Grønland, som I kan lÌse herunder:

1.1
Tilladelse til hundehold, fra bopÌlskommune i Grønland. Det er vigtigt, at ansøgning sendes til kommunen i god tid inden udrejsen.
Det understreges, at tilladelse alene fra kommunalbestyrelsen ikke er tilstrĂŚkkelig.
1.2
Rabiesvaccinationsattest. Süfremt det er første gang hunden vaccineres mod rabies, skal vaccinationen vÌre mindst 30 dage og højst 12 müneder gammel ved indrejse til Grønland. Revaccinationsattest er gyldig umiddelbart, men i sü fald skal ogsü attest for forudgüende vaccination vedlÌgges.

Hundehvalpe under 3 müneder kan indføres uden at vÌre vaccineret mod rabies, süfremt moderdyret er regelretligt vaccineret jf. ovenstüende. I sü tilfÌlde skal moderdyrets vaccinationsattest forevises Grønlands ReprÌsentation.
1.3
Vaccinationsattest(er) der viser, at hunden er vaccineret mod hundesyge og parvovirus infektion. Hunden skal vÌre basisvaccineret og derefter revaccineret med højst 12 müneders mellemrum.
Hundehvalpe under 3 müneder kan indføres uden at vÌre vaccineret mod hundesyge og parvovirus infektion, süfremt moderdyret er regelretligt vaccineret, jf. ovenstüende. I sü tilfÌlde skal moderdyrets vaccinationsattest forevises Grønlands ReprÌsentation.
1.4
Sundhedsattest udstedt tidligst 14 dage før udrejsen med attestation pü, at hunden ikke lider af skab ( sarcoptes skab ) , hürsÌkmider eller frembyder symptomer pü smitsomme sygdomme i øvrigt.
1.5
ErklÌring fra hundens ejer om, at den vil blive behandlet mod bÌndelorm indenfor 14 dage før udrejsen, at den fra datoen for sundhedsattestens udstedelse og til indrejse i Grønland vil blive holdt isoleret fra andre hunde, og at den ikke vil blive indført til Grønland, süfremt den i isolationsperioden viser tegn pü sygdom.
1.6
Attestation for at hunden, süfremt det er en tÌvehund, er steriliseret ved operativt indgreb. Dersom det overfor Grønlands ReprÌsentation dokumenteres, at hunhunden kun skal opholde sig i Grønland i 3 müneder eller derunder, tillades sterilisation ved indsprøjtning.
2. 0 GENINDFØRSEL AF HUNDE TIL GRØNLAND:
Ved genindførsel af hunde til Grønland skal der indhentes tilladelse fra Grønlands
ReprĂŚsentation.
Anmodning om tilladelse skal indgives til Grønlands ReprÌsentation og ledsages af attester som anført ovenfor under punkterne 1-6. D.v.s. de samme betingelser skal vÌre opfyldt ved genindførsel, som ved hundens oprindelige indførsel til Grønland.

Vi skal selv betaler omkostninger rabies vacc. Som nĂŚvnte der op.

Hvis I har nogle spørgsmül eller en hund til salg, er I velkomne til at henvende jer tilbager til mig.

Mail: [email protected]


Er du interesseret?
Se tlf nr. og e-mail for kun 19 kr i 5 dage
  • Danmarks største hundeportal
  • Opret konto
Kontakt køber