Oprettet 28. april 2023

????Søger en Malteser eller Coton de Tulear????

3921 Narsaq

Annoncebeskrivelse

Race: Malteser eller Coron de Tulear

Hej

Mig og min forlovede har 3 børn sammen, og vi har vores eget hjem, som er stort nok til at få et lille familiemedlem mere, som vi ønsker, skal være en han-hundehvalp.

Vi bor i Narsaq, Grønland og derfor vil det betyde rigtig meget for os alle, at få os en speciel hundehvalp, hvilket vi ønsker det skulle være en Malteser eller Coton de tulear, som vi kunne hente omkring d. 6. September helst i Sjælland.

For det første, så er jeg og min forlovede opvokset med hunde i familien, derfor ved vi godt hvor meget der skal til, for at få et godt liv med hunden i hjemmet.

Der er nogle krav om hundetransport til Grønland, som I kan læse herunder:

1.1
Tilladelse til hundehold, fra bopælskommune i Grønland. Det er vigtigt, at ansøgning sendes til kommunen i god tid inden udrejsen.
Det understreges, at tilladelse alene fra kommunalbestyrelsen ikke er tilstrækkelig.
1.2
Rabiesvaccinationsattest. Såfremt det er første gang hunden vaccineres mod rabies, skal vaccinationen være mindst 30 dage og højst 12 måneder gammel ved indrejse til Grønland. Revaccinationsattest er gyldig umiddelbart, men i så fald skal også attest for forudgående vaccination vedlægges.

Hundehvalpe under 3 måneder kan indføres uden at være vaccineret mod rabies, såfremt moderdyret er regelretligt vaccineret jf. ovenstående. I så tilfælde skal moderdyrets vaccinationsattest forevises Grønlands Repræsentation.
1.3
Vaccinationsattest(er) der viser, at hunden er vaccineret mod hundesyge og parvovirus infektion. Hunden skal være basisvaccineret og derefter revaccineret med højst 12 måneders mellemrum.
Hundehvalpe under 3 måneder kan indføres uden at være vaccineret mod hundesyge og parvovirus infektion, såfremt moderdyret er regelretligt vaccineret, jf. ovenstående. I så tilfælde skal moderdyrets vaccinationsattest forevises Grønlands Repræsentation.
1.4
Sundhedsattest udstedt tidligst 14 dage før udrejsen med attestation på, at hunden ikke lider af skab ( sarcoptes skab ) , hårsækmider eller frembyder symptomer på smitsomme sygdomme i øvrigt.
1.5
Erklæring fra hundens ejer om, at den vil blive behandlet mod bændelorm indenfor 14 dage før udrejsen, at den fra datoen for sundhedsattestens udstedelse og til indrejse i Grønland vil blive holdt isoleret fra andre hunde, og at den ikke vil blive indført til Grønland, såfremt den i isolationsperioden viser tegn på sygdom.
1.6
Attestation for at hunden, såfremt det er en tævehund, er steriliseret ved operativt indgreb. Dersom det overfor Grønlands Repræsentation dokumenteres, at hunhunden kun skal opholde sig i Grønland i 3 måneder eller derunder, tillades sterilisation ved indsprøjtning.
2. 0 GENINDFØRSEL AF HUNDE TIL GRØNLAND:
Ved genindførsel af hunde til Grønland skal der indhentes tilladelse fra Grønlands
Repræsentation.
Anmodning om tilladelse skal indgives til Grønlands Repræsentation og ledsages af attester som anført ovenfor under punkterne 1-6. D.v.s. de samme betingelser skal være opfyldt ved genindførsel, som ved hundens oprindelige indførsel til Grønland.

Vi skal selv betaler omkostninger rabies vacc. Som nævnte der op.

Hvis I har nogle spørgsmål eller en hund til salg, er I velkomne til at henvende jer tilbager til mig.

Mail: tuttutooq@hotmail.com


Er du interesseret?
Se tlf nr. og e-mail for kun 19 kr i 5 dage
  • Danmarks største hundeportal
  • Opret konto
Kontakt køber